Algemene beschouwingen

Het is een goede gewoonte van de fractie van GemeenteBelangen om de tekst van de algemene beschouwingen te delen met onze inwoners. Gisteren was er de raadsbehandeling van de begroting voor 2018 waarin GemeenteBelangen aandacht vroeg voor een aantal ontwikkelingen Lees verder →

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Aanvang: 14.00 Eindtijd: 20.00 Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Morgen is er een Raadsvergadering om 14.00 uur met de volgende punten op de agenda: Afhandeling klacht burger (bespreekstuk) Vaststellen Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (bespreekpunt) Vaststellen Belastingverordeningen 2018 (bespreekpunt) Lees verder →

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 Eindtijd: 22.30 Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststellen raadsvoorstel Eervol ontslag plaatsvervangend griffier Jan Odink (hamerstuk) Vaststellen verordening Wmo-raad 2017 (hamerstuk) Vaststellen Lees verder →

Raadpleinsessie

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 Eindtijd: 22.30 Voorzitter: dhr. B.M. Grolleman   Vanavond is er een Raadpleinsessie met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen verordening Wmo-raad 2017 (bespreekstuk) Voorgenomen aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg IJsselland (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Inkoop- en Lees verder →

Raadpleinsessie

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 Eindtijd: 22.30 Voorzitter: dhr. M. Kampman   Vanavond is er een Raadpleinsessie met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen raadsvoorstel Bestemmingsplan Raalte Kern, Meerkoet 8, 10, 12 en 15, 17 (bespreekstuk) Vaststellen Zomernota 2017 Lees verder →