38.500 euro extra opbrengst voor inzamelaars oud papier

De inzameling van oud papier in de gemeente Raalte wordt voor een groot gedeelte geregeld door verschillende scholen en verenigingen. Hiervoor ontvangen de inzamelaars een vast bedrag per ton ingezameld oud papier. In 2021 zijn de prijzen van oud papier flink gestegen. De gemeente Raalte betaalt de extra opbrengst uit aan de inzamelaars. Dit betekent dat de verenigingen en scholen per ton ingezameld oud papier 18,30 euro extra uitbetaald krijgen.

De inzamelaars ontvangen binnenkort een brief met meer informatie over de extra opbrengst die zij ontvangen. Wethouder Frank Niens: “We waarderen het enorm dat deze scholen en verenigingen zich inzetten voor het inzamelen van oud papier in Raalte. Met het uitbetalen van de extra opbrengst geven we de inzamelaars een steuntje in de rug.”

Wisselende prijzen oud papier

Het is niet vanzelfsprekend dat oud papier extra geld opbrengt. Zo waren de prijzen van oud papier in 2020 sterk gedaald door de coronacrisis. Inzamelaars kregen dat jaar alleen de afgesproken minimumopbrengst uitbetaald. Hierdoor ontstond er voor oud papier een tekort op de begroting van de gemeente. De sterk gestegen prijzen in 2021 maken het mogelijk om dit tekort te compenseren en de extra opbrengst uit te betalen aan de inzamelaars.

Inzameling oud papier voor hergebruik

In 2021 is er in totaal 2.103 ton oud papier ingezameld door de verenigingen en scholen. Na de inzameling, wordt het papier naar de verwerker gebracht waar het wordt verwerkt tot nieuw papier. Papier kan tot wel zeven keer opnieuw worden gebruikt. Door oud papier apart in te zamelen, wordt hergebruik gestimuleerd.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk