Agenda verkeersveiligheid

Inwoners en gemeente Raalte vormen samen agenda verkeersveiligheid

De gemeente Raalte wil samen met inwoners de verkeersveiligheid verbeteren. Daarom vraagt de gemeente: welke weg of kruispunt kan veiliger? Vanaf vandaag kan iedereen dit aangeven via www.raalte.nl/verkeer . Met deze informatie maakt de gemeente een agenda verkeersveiligheid die dit najaar in de gemeenteraad wordt besproken.

Bij de verkeerskundigen van de gemeente is al veel informatie aanwezig over verkeersveiligheid. Deze informatie komt uit meldingen, ervaringen en gegevens over o.a. ongevallen. Ook het gedrag van weggebruikers heeft de aandacht; WhatsAppen op de fiets en in de auto is daar een voorbeeld van. Maar we willen graag meer weten. Door naast de bekende feitelijke informatie ook inwoners te vragen wat zij belangrijk vinden, kunnen er op een onderbouwde manier prioriteiten worden gesteld. Zo geven we samen de agenda verkeersveiligheid 2017-2020 vorm.

Hoe geef je input?

Op raalte.nl/verkeer staat de link naar een digitale plattegrond. Plaats een marker op de locatie die volgens jou aandacht verdient. Op de kaart zijn door de gemeente al een aantal markers geplaatst. Licht bij jouw marker toe waarom je je op deze plek niet veilig voelt in het verkeer.

Ben je niet in de gelegenheid om digitaal input te geven? De komende maanden zijn de verkeerskundigen op allerlei plekken in de gemeente te vinden. Houd raalte.nl/verkeer in de gaten voor locaties en data. Daarnaast gaan ze ook in gesprek met de plaatselijk belangen.

Input gegeven en dan?

De input van de inwoners vormt de basis voor de agenda verkeersveiligheid 2017-2020. Deze wordt in het najaar besproken in de gemeenteraad. Iedereen die input geeft, ontvangt per mail informatie over het vervolg.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk