Rond de Tafelgesprek

Locatie: vergaderzaal de Gunne

Aanvang: 20.00 (aansluitend aan de raadsvergadering)

Eindtijd: 22.00

Toelichting: –

Voorzitter: Mevr. Aaltje Booijink-Jonkman

Vanavond is er een Rond de Tafelgesprek met de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Raadsvoorstel en -besluit Horen gemeenteraad in het kader van Provinciaal Inpassingsplan Boetelerveld (PIP) (ter bespreking)
  • Raadsvoorstel en -besluit Kernopgaven Omgevingsvisie (ter bespreking)
  • Raadsvoorstel en -besluit bestemmingsplan Buitengebied Raalte, partiele herziening nr. 18, omgeving Raamsweg 14 en 16 Mariënheem
  • Gesprek met Omgevingsdienst IJsselland (informatief)

Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda

Interessant? Deel het direct met uw netwerk