Aandacht op de weg

Les over het gebruik van mobieltjes in het verkeer
De kinderen uit groep 8 van basisschool De Gouden Emmer uit Heino hebben op donderdag 23 juni 2016 van Veilig Verkeer Nederland een verkeersvoorlichting gehad over de gevaren van het gebruik van mobieltjes in het verkeer; het motto van de les was “aandacht op de weg”. Samen met wethouder Wagemans en hun docent ondertekenden zij een Safetydeal met door hen zelf geselecteerde afspraken.

20160623 De Gouden Emmer Heino Groep 8 safetydeal gouden emmer3

Het gebruik van de smartphone op de fiets leidt tot een 40% grotere kans op een verkeersongeval! Eén op de vijf fietsongevallen waarbij een jongere is betrokken, wordt veroorzaakt door smartphonegebruik. Busbedrijven luiden de noodklok omdat zich dagelijks gevaarlijke situaties door afleiding in het verkeer voordoen.

Afspraken maken

Samen met de kinderen is gekeken naar de gevaren die ontstaan door het gebruik van een mobiele telefoon. De kinderen konden ervaren wat afleiding met je doet. Zij hebben samen oplossingen bedacht en afspraken gemaakt. Enkele van deze afspraken zijn geselecteerd en op de Safetydeal geschreven. Na ondertekening door de leerlingen, de leerkracht en de wethouder is deze Safetydeal in het klaslokaal opgehangen. De leerlingen hebben onder meer beloofd hun mobieltje voor het fietsen in hun tas te stoppen. Verder beloofden zij af te stappen als zij gebeld worden, en onderweg het geluid van hun mobieltje uit te zetten. Wethouder Wagemans benadrukte het gevaar van de smartphone in het verkeer met enkele persoonlijke ervaringen. Zijn dringend advies, niet alleen aan de leerlingen, maar ook aan alle volwassenen: ‘Gebruik je smartphone niet in het verkeer, maar houd je blik op de weg!’.

safetydeal gouden emmer4

De App Fietsmodus

Fietsmodus verleidt jongeren om tijdens het fietsen hun smartphone niet te gebruiken. Met een beloning in het vooruitzicht laten we jongeren vrijwillig het veilige gedrag ervaren.

Deelnemers die veel en minder veel fietsen hebben een gelijke kans op prijzen, omdat Fietsmodus werkt met een maximale dagscore. Die kun je bereiken in één rit of in meerdere ritten op een dag. Bij 6 keer de maximale dagscore maak je al kans op een bioscoopkaartje, bij 12 keer op een speakerboxje en bij 18 keer op een trendy fiets. Er zijn het hele jaar prijzen beschikbaar. Je kunt de Fietsmodus-app dus altijd gebruiken. Meer informatie over de app is te vinden op https://fietsmodus.nl/.

Veilig Verkeer Nederland
De les van Veilig Verkeer Nederland is mogelijk gemaakt door ROV Oost-Nederland en Veilig Verkeer Nederland. De App Fietsmodus is een initiatief van het Ministerie van I&M.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een maatschappelijk betrokken vereniging die sinds 1932 gericht is op het bevorderen van een veilige verkeersdeelname van alle verkeersdeelnemers met een extra accent op kwetsbare groepen in de samenleving. VVN streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen en organisaties te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid: iedereen veilig over straat!

Interessant? Deel het direct met uw netwerk