Aankoop grond bedrijventerrein Blankenfoort

Gemeente Raalte koopt grond voor uitbreiding bedrijventerrein Blankenfoort aan

De uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort is weer een stap dichterbij. Na vaststelling van het bestemmingplan door het college van B&W op 9 november, is nu ook de benodigde grond voor de uitbreiding aangekocht. Zodra de bestemmingsplanprocedure helemaal is afgerond, hoopt de gemeente zo snel mogelijk te kunnen starten met de uitgifte van de kavels en het bouwrijp maken van het gebied.

Het gaat om een stuk grond van ruim 5 hectare. Een groot gedeelte van het betreffende perceel ligt ten zuiden van de Rondweg Heino, aan de Lentheweg. De ontwikkeling van deze uitbreiding is al geruime tijd in voorbereiding. Wethouder Wout Wagenmans is blij met de aankoop van de grond. “De vraag naar bedrijfskavels in Heino is groot. Een flink aantal ondernemers heeft al aangegeven interesse te hebben. Het is mooi dat we hier als gemeente in kunnen faciliteren en zo tegemoet komen aan de wensen van de ondernemers in Heino.”

Kavels, groen en water
Van de ruim 5 hectare grond, wordt 3,5 hectare uitgegeven aan bedrijfskavels. De overige 1,5 hectare wordt gebruikt als openbare ruimte. Daarbij valt te denken aan wegen, maar zeker ook aan groen en water. Om zoveel mogelijk eenheid te creëren, wordt de ruimtelijke structuur van het bestaande bedrijventerrein doorgetrokken naar de uitbreiding.

Besluitvorming
Op donderdag 9 december komt het bestemmingsplan ter vaststelling in de gemeenteraad. De raadsvergadering is vanaf 19.30 uur digitaal te volgen via https://raalte.notubiz.live.

Vervolg
Het bestemmingsplan ligt na vaststelling door de gemeenteraad voor een periode van zes weken voor beroep en bezwaar ter inzage. Ondertussen gaat de gemeente verder met de voorbereiding voor het uitgeven van de kavels en bouwrijp maken van het gebied.

 

Ga voor meer informatie naar http://raalte.nl/uitbreidingblankenfoort

Interessant? Deel het direct met uw netwerk