Aanwijzingsbesluit inzameling PMD bij maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties in Raalte kunnen mogelijk binnenkort eenvoudiger afval scheiden

De fractie van GemeenteBelangen heeft hier vorig jaar tijdens de raadsvergadering al eens vragen over gesteld en is blij dat het college dit nu heeft opgepakt.

Het college van Burgemeester & Wethouders is van plan om inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) bij maatschappelijke organisaties in Raalte eenvoudiger te maken. Deze week is er een besluit genomen dat er uiteindelijk voor moet zorgen dat maatschappelijke organisaties PMD-afval gescheiden kunnen aanbieden in de route voor huishoudelijk PMD. Bezwaren tegen dit besluit kunnen de komende zes weken worden ingediend. Hierna zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen.

Op dit moment zijn er maar weinig maatschappelijke organisaties, denk sportverenigingen, die hun afval scheiden. Officieel wordt het afval van deze maatschappelijke organisaties gezien als bedrijfsafval. Willen zij hun PMD-afval scheiden? Dan brengt dit hoge kosten met zich mee.

Wethouder Frank Niens:

“Door ROVA het PMD-afval van maatschappelijke organisaties te laten ophalen in de routes voor huishoudelijk PMD, geven we deze organisaties en hun leden en bezoekers een laagdrempelige mogelijkheid om hun PMD-afval gescheiden aan te bieden. Zo dragen we samen bij aan ons doel om in de gemeente Raalte de hoeveelheid restafval terug te dringen en waardevolle materialen te recyclen.”

In de gemeente Raalte zijn ongeveer 80 maatschappelijke organisaties actief. De aard en hoeveelheid afval van deze organisaties is vergelijkbaar met dat van huishoudens.

Besluit ligt ter inzage

Het Raalter college van Burgemeester & Wethouders hebben het besluit vastgesteld. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen. Om het voorstel aan de raad goed voor te bereiden, ligt het voorgenomen besluit van 26 januari 2022 tot en met 9 maart 2022 ter inzage. Inwoners, ondernemers en belanghebbenden kunnen hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Het voorstel is te vinden op http://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad  of in de informatiehoek van het gemeentehuis, Zwolsestraat 16 in Raalte. Reacties kunnen onder vermelding van zaaknummer Z4970-2022 per mail worden gestuurd aan info@raalte.nl of per post gericht aan het college van B&W, Postbus 140, 8100 AC Raalte. Het college neemt de reacties mee in het voorstel naar de raad.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk