Actieplan zelfstandig wonen in Raalte

De gemeente Raalte wil het zelfstandig thuis (blijven) wonen voor inwoners op een veilige en verantwoorde manier makkelijker maken. Het gaat hierbij om mensen waarvoor dit minder vanzelfsprekend is: ouderen, maar ook mensen met psychische kwetsbaarheid, een niet aangeboren hersenletsel (NAH) een (licht) verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Daarom is samen met professionals en belangenorganisaties een actieplan opgesteld. In dit actieplan ‘zelfstandig thuis wonen’ staan 21 acties die ervoor zorgen dat inwoners van de gemeente Raalte zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven.

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven, ook als je ondersteuning of zorg nodig hebt, vinden veel inwoners belangrijk. Hiervoor zijn wel diverse zaken nodig, zoals een geschikte woning en een toegankelijke en veilige woonomgeving. Maar ook kunnen meedoen, het hebben van contact in dorp en buurt, het tegengaan van eenzaamheid, erbij horen, actief deelnemen aan de samenleving, dagbesteding of werk en het gevoel hebben dat je op anderen kunt terugvallen als het nodig is.

Een ander thema is zelfredzaamheid, dit heeft te maken met iemands gezondheid, financiële mogelijkheden en vaardigheden om zaken zelf te regelen. Maar dit betekent ook dat iemand in staat is om te herkennen als het niet goed gaat en dan om hulp vraagt of maatregelen neemt.

Ook een combinatie van professionele en informele ondersteuning is belangrijk. Informele ondersteuning is de hulp en steun van familie, vrienden, bekenden, buren en de ondersteuning door vrijwilligers. Het actieplan ’zelfstandig thuis wonen’ richt zich op al deze aspecten.

In het plan is veel aandacht bewustwording en preventie. Zoals praktische informatie over maatregelen om de woning veilig en comfortabel te maken, het beperken van brandonveilige woonsituaties, het tijdig signaleren van financiële problemen en het tegengaan van eenzaamheid.

In 2018 start in Raalte een sportcoach speciaal voor mensen met een zorgvraag. Deze verlaagt de drempels voor deelname aan bewegings- en sportactiviteiten. Door bewegen en sport blijf je immers niet alleen fit, maar het is ook een leuke manier om anderen te ontmoeten.

Ook gaan zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen, winkeliers, horeca en ondernemers samen aan de slag om ervoor te zorgen dat inwoners met bijvoorbeeld geheugenproblemen of psychische kwetsbaarheid ook gewoon mee kunnen blijven doen in de samenleving. Het gaat om begrip, herkenning en weten hoe je kunt handelen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk