Steun aan de agrarische sector binnen Raalte

Afgelopen donderdag stond Steun aan de agrarische sector binnen de gemeente Raalte op de Agenda. Daarin werden 4 ingediende moties besproken. Jan Schokker nam hierin namens GemeenteBelangen het woord. Laat het duidelijk zijn dat GemeenteBelangen al jaren inzet op het ondersteunen en faciliteren van de agrarische sector en ondernemers binnen de Gemeente Raalte. GemeenteBelangen zal…

Lees meer »

Kansen woning voor starters en inwoners met een laag- en middeninkomen

Het college van B en W heeft vorige week een reactie gegeven op vragen van GemeenteBelangen over betaalbare woningen. Graag ziet GemeenteBelangen dat de gemeente Raalte mensen met een laag- en middeninkomen voorthelpt om meer kans te maken op de huidige woningmarkt. GemeenteBelangen heeft hier de afgelopen jaren al vaker aandacht voor gevraagd. Aanleiding voor de…

Lees meer »

Nomineer nu jouw Goudhaentje!

Het is weer mogelijk om een initiatief of project te nomineren voor een Goudhaentje. Iedere inwoner kan een initiatief of project aandragen dat volgens hem of haar wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Dit kan via de website www.raalte.nl/goudhaentje tot en met 10 november. Uit alle nominaties kiest een jury, onder leiding van…

Lees meer »

Huishoudboekje gemeente Raalte goed op orde

Het college heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 aangeboden. De basis van deze programmabegroting is de vastgestelde kadernota 2022-2025. Wethouder Frank Niens: “Samen met onze inwoners, ondernemers en de regio maken we onze kernen tot een prachtplek om te wonen, werken, leven en recreëren. Daarbij komen we voor belangrijke opgaven te staan. Ik…

Lees meer »

Raadsvergadering

Donderdagavond 14 oktober om 19.30 uur is er een raadsvergadering met de volgende onderwerpen op de agenda: Vaststelling bestemmingsplan Zwolsestraat 82 – 84 Raalte (hamerstuk) Vaststelling bestemmingsplan Berkendijk 15 Heino (hamerstuk) “Steun aan agrarische sector binnen gemeente Raalte” (bespreekstuk) Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda U kunt de vergadering volgen via de livestream:  https://raalte.notubiz.nl/live

GemeenteBelangen organiseert thema-avond over vitaal buitengebied

GemeenteBelangen organiseert op maandagavond 25 oktober een avond met als thema: Toekomstbestendig en vitaal buitengebied. Diverse gastsprekers trappen deze avond af: Harry ten Have (Groenadviesbureau) Brigit Keizer (Gemeente Raalte) Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) Wout Wagenmans (wethouder gemeente Raalte) Wat heeft onze gemeente in huis en wat is er extra nodig om het buitengebied toekomstbestendig…

Lees meer »

Raalte op weg naar aardgasvrij wonen

In 2050 worden alle woningen en gebouwen in Nederland, ook in de gemeente Raalte, verwarmd zonder aardgas. Dit doen we om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen en zo klimaatverandering tegen te gaan. Hoe zien de stappen van de gemeente Raalte op weg naar een aardgasvrije gemeente eruit? Het college van burgemeester en wethouders…

Lees meer »

Rond de Tafeloverleg

In het rond-de-tafelgesprek van donderdag 7 oktober om 19.30 uur wordt gesproken over Scenariostudie afval. Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda U kunt de vergadering volgen via de livestream:  https://raalte.notubiz.nl/live

Koffie drinken in Heeten

Beste Heetenaren, Op zaterdag 9 oktober van 10.00 – 12.00 uur zitten GemeenteBelangen raadsleden Jan Schokker en Mark Kampman bij het Trefpunt. Wil je met Jan en Mark praten over Heeten of onderwerpen zoals bijvoorbeeld woningbouw, buitengebied, fietsverbindingen of iets anders binnen de gemeente Raalte waar zij mee kunnen helpen vanuit hun rol als raadslid? Dan zien…

Lees meer »

Kinderen krijgen verkeersveiligheidsbox cadeau op vierde verjaardag

Op vierjarige leeftijd gaat de schoolperiode officieel van start. Kinderen nemen dan vaker deel aan het verkeer. Verkeersveiligheid is daarbij erg belangrijk. Om hierbij te helpen, krijgen alle kinderen uit de gemeente Raalte op hun vierde verjaardag een verkeersveiligheidsbox cadeau. Het doel is dat ouders hun kinderen al op jonge leeftijd leren over verkeer. Sproet en…

Lees meer »