Eerste inbreng Ramon in de raad

We zijn blij met onze jonge steunfractielid Ramon Witteveen uit Heeten. Vanavond was zijn eerste inbreng in de raad. We hopen dat er nog vele zullen volgen

Even voorstellen

Graag stellen wij jullie voor aan ons nieuwe bestuur! Een gezellig, gemêleerd en vooral gedreven team. Frank Niens Wout Wagenmans Erik Schoenmakers Gerlant Zielman Debby Steevensz- Meijer Mariëlle Verhoef Kim Guldemond  

Gemeentebelangen betreurt vertrek fractieleden

Met oprechte verbazing hebben we kennisgenomen van het besluit van vier gewaardeerde leden van onze fractie om zich af te scheiden en verder te gaan als een nieuwe politieke partij. Deze ontwikkeling komt onverwachts en we kunnen niet anders dan onze teleurstelling uitspreken over deze gang van zaken. We vinden het jammer dat deze leden…

Lees meer »

Gemeente Raalte introduceert De VoorzieningenWijzer

Per 15 maart 2024 neemt Gemeente Raalte De VoorzieningenWijzer in gebruik. Deze digitale tool helpt inwoners bij gemeentelijke regelingen, toeslagen en het verminderen van vaste lasten. Het doel van dit initiatief is om inwoners de regelingen optimaal te laten benutten zodat hun financiële positie versterkt wordt.   Link naar de VoorzieningenWijzer: De VoorzieningenWijzer Een handige…

Lees meer »

Groei in de buurtdorpen

Gisterenavond tijdens de raadsvergadering heeft het college de opdracht van de gemeenteraad gekregen om op basis van de groeibeelden Raalte en Heino met voorstellen te komen voor een actualisatie/programmatische uitwerking van de Omgevingsvisie. Uitgangspunt is de bouw van 3000 woningen in de periode tot 1-1-2033. Ook is er behoefte aan nieuwe werklocaties. GemeenteBelangen is positief…

Lees meer »

Motie uitval treinen Heino – Zwolle

Motie Vreemd aan de Orde t.a.v. uitval treinen Heino – Zwolle. Inleiding op de motie door GemeenteBelangen raadslid Irene Weertman-Halfwerk: “Ik dacht vanochtend laat ik nog even op de NS app kijken hoe de treinen vanuit Heino naar Zwolle voor vanochtend rijden. En wat bleek…… Rechtstreekse trein, die van 8:00 uur naar Zwolle reed niet,…

Lees meer »

GemeenteBelangen: plannen verbouw/nieuwbouw gemeentehuis financieel niet verantwoord!

GemeenteBelangen: plannen verbouw/nieuwbouw gemeentehuis financieel niet verantwoord!   Prioritiet aan betaalbaar houden van zorg en onderwijs- en sportvoorzieningen Het college van Burgemeester en wethouders van Raalte heeft plannen gepresenteerd voor verbouwing of nieuwbouw van het gemeentehuis. Afhankelijk van de variant is met de plannen een kostenplaatje gemoeid van minimaal 15 miljoen euro tot maximaal 37…

Lees meer »

Stemverklaring begroting

Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering heeft de fractie van GemeenteBelangen tegen de begroting gestemd, dit met onderstaande stemverklaring: Volgens GemeenteBelangen is deze begroting onvolledig, veel toekomstige uitgaven zijn niet meegenomen, waaronder nieuw of verbouw gemeentehuis. Ook extra geld wat nodig is voor onderwijs huisvesting en jeugdhulp ontbreken in deze begroting. Het niet indexeren van de…

Lees meer »

Inbreng GemeenteBelangen begrotingsvergadering

Raadsvergadering 9 november 2023. Inbreng op de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027: Algemene Beschouwingen Amendement “Financiële ondersteuning sportaccommodaties” Amendement “Indexeren Toeristenbelasting” Motie “Groei Woningbouw”

GemeenteBelangen neemt afscheid van raadslid Frank Niens

Na 29 jaar zijn bijdrage te hebben geleverd aan de Raalter politiek – waarvan 8 jaar als wethouder, moeten we ons zeer gewaardeerd raadslid Frank Niens laten gaan. Met ingang van 10 juli gaat Frank aan de slag als waarnemend wethouder voor de gemeente Tubbergen. We gaan een kundig en betrokken bestuurder missen. Frank stond…

Lees meer »