Gemeentebelangen, Goed in Heino, Lierderholthuis en Laag-Zuthem

Dorpsfolder:  Heino, Lierderholthuis en Laag-Zuthem  Flyer-drieluik-Heino-LH-LZ Heino heeft als tweede kern van de gemeente een uitgebreid verzorgingsgebied. De bedrijvigheid, het winkelgebied, de scholen, sport en het maatschappelijke en culturele leven zijn allemaal belangrijke thema’s. Binnen de gemeente heeft Heino een herkenbare eigen identiteit.  Gemeentebelangen heeft vanaf 2010 bestuursverantwoordelijkheid gedragen. Sindsdien is er veel gebeurd, ook…

Lees meer »

Gemeentebelangen start campagne en presenteert haar programma 2014-2018

Lokale partij Gemeentebelangen in de gemeente Raalte presenteert vandaag haar verkiezingsprogramma 2014-2018.   Download het verkiezingsprogramma hier: Verkiezingsprogramma GB 2014-2018

Gemeentebelangen vergadert op locatie

De fractie van gemeentebelangen zal de komende tijd vergaderen op locatie om zo de burgers te betrekken bij de besluitvorming op gemeentelijk niveau en goed te luisteren naar de mening van de inwoners van Raalte en de buurtdorpen. Ook zal er aandacht worden besteed aan de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart aanstaande en de inbreng…

Lees meer »

Gemeentebelangen maakt zich sterk voor inspraak en betere positie sportverenigingen in het nieuwe Sportbedrijf Raalte BV

Het bijgaande persbericht is gisteren/vanmorgen uitgezonden naar de verschillende media in Raalte. PERSBERICHT De fracties van Gemeentebelangen en CDA  in Raalte willen een betere borging van belangen van de sportverenigingen binnen het nieuwe sportbedrijf. Op donderdag 30 januari wordt een volgende stap gezet naar de oprichting van een extern sportbedrijf in de gemeente Raalte. Op…

Lees meer »

Tunnel in Mariënheem heropend

Woensdag 11 december 2013 om 17.00 uur is de tunnel in Mariënheem onder grote belangstelling heropend. Vooraf spraken onze Wethouder Wout Wagenmans en de heer Stoffer van Rijkswaterstaat lovende woorden voor de inzet van zoveel Mariënhemers. Met samenwerking tussen de schildersclub Mariënheem, leden van Plaatselijk Belang, leerlingen van de basisschool St. Antonius en hun ouders,…

Lees meer »

Dorpshuus in Heino officieel geopend!

Vrijdagmiddag 22 november 2013 is het Dorpshuus Heino officieel geopend. Onder het toeziend oog van het bestuur van de stichting Dorpshuus Heino, onthulde wethouder Wagenmans de naam Dorpshuus op de gevel van het pand. bron: www.dorpshuusheino.nl

GB aanwezig op jaarvergadering Plaatselijk Belang Luttenberg

Onze raadsleden Wim de Hair, Lidy Holtmaat, Jan Schokker en André Bennink en schaduwfractielid Sabine Hoonhorst hebben op 14 november 2013 de jaarvergadering bijgewoond van Plaatselijk Belang Luttenberg. Gemeentebelangen vindt het belangrijk om deze vergaderingen bij te wonen, aangezien er veel informatie wordt prijs gegeven over wat er leeft in een dorp.

Gemeentebelangen wil busdienst vanuit Schuilenburg

Gemeentebelangen Raalte wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden om openbaar Vervoer in Raalte-Noord aan te bieden. In een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders stelt de partij dat. Op dit moment is er nog geen openbaar vervoer in Noord. “Met name de bewoners van het woonservicecentrum Schuilenburg zijn hierdoor beperkt…

Lees meer »

Ook in 2014 blijft het basistarief afvalstoffenheffing €50,– in Raalte !

Op  donderdag 7 November 2013 is de programmabegroring 2014 en meerjarenraming 2015-2017 vastgesteld. Frank Niens, financieel woordvoerder van GemeenteBelangen,  is tevreden over de afloop van de discussie met het college rondom de afvalstoffenheffing.  “Wij hebben, samen met coalitiepartner CDA het initiatief genomen om ook in 2014 uit te gaan van een basisbedrag van €50,–.Raalte is…

Lees meer »