GemeenteBelangen bouwt aan de toekomst!

Op donderdag 7 November 2013 is de programmabegroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017 vastgesteld. Fractievoorzitter Jan Schokker voerde namens GB het woord en sprak zijn tevredenheid uit over het gevoerde beleid en de plannen zoals opgenomen in de programmabegroting en meerjarenraming. Belangrijkste wijziging op het collegevoorstel is het terugbrengen van het basistarief afvalstoffenheffing van €…

Lees meer »

Eerste schop in de grond voor MFA Nieuw Heeten

Zaterdagmiddag 19 oktober ging op sportpark De Belte de eerste schop in de grond voor de realisatie van de MFA Nieuw Heeten. Vanuit het dorp was een massale opkomst voor deze activiteit. Melissa Vosman (jongste lid bij de toneelvereniging), Wim Bessembinder (oudste lid van de sportclub) en Gerard Winkel (directeur van de

Gemeentebelangen aanwezig bij de debat-dag van het Carmel College

André Bennink, raadslid binnen de fractie van Gemeentebelangen heeft op 18 oktober leerlingen van het Carmel College begeleid in het verdedigen van stellingen. In de ochtend werd de leerlingen uitgelegd hoe de standpunten te verdedigen. Onderwerpen als verplichte cursussen social media, leeftijdsgrenzen van alcoholgebruik en stemgerechtigde leeftijden kwamen aan bod. Het afschaffen van de studiefinanciering…

Lees meer »

Gemeentebelangen stelt vragen over afsluiting Kaagstraat

Het bedrijventerrein De Zegge in Raalte krijgt een kwaliteitsimpuls. De economische functie én de kwaliteit van De Zegge blijven daardoor behouden of worden daar waar mogelijk zelfs versterkt. Om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren is een ruimtelijke hoofdstructuur ontworpen. Hiermee krijgt het bedrijventerrein niet alleen een mooier aanzicht, maar zal ook de verkeersveiligheid  toenemen. Het ontwerp…

Lees meer »

GB stelt vragen over gratis afleveren snoeihout

Gemeenteraadslid Ronald Holtmaat heeft vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de verwerking van snoeihout in de gemeente Raalte. Volgens Holtmaat komt veel snoeihout gewoon in de afvalcontainers terecht, of in de open lucht verbrand. Dat is jammer volgens het raadslid. Snoeihout kan namelijk goed gerecycled worden tot biobrandstof voor bijvoorbeeld duurzame…

Lees meer »

Gemeentebelangen bezocht Laag Zuthem

Op woensdag 10 april heeft Gemeentebelangen Raalte haar fractievergadering in Laag Zuthem gehouden. Deze open fractievergaderingen worden elke maand in een ander dorp in de gemeente Raalte gehouden. Tijdens deze open fractievergaderingen ontmoet Gemeentebelangen betrokken burgers, ondernemers en vrijwilligers om zo via korte lijnen te horen wat er speelt in een buurdorp of wijk van…

Lees meer »

Nieuw-Heeten volop in ontwikkeling

De fractie van de lokale politieke partij Gemeentebelangen Raalte vergadert niet alleen op het gemeentehuis, maar zij komen ook elke maand naar de buurtdorpen toe. Tijdens deze open fractievergaderingen ontmoeten zij burgers, ondernemers en vrijwilligers om zo via korte lijnen te horen wat er speelt in een buurdorp of wijk van de gemeente Raalte. Op…

Lees meer »

Mogelijkheden voor spoorzone

Nu de N35 niet verbreed wordt, ziet Gemeentebelangen Raalte mogelijkheden voor een tweede doorsteek tussen de Raalte Noord en Raalte-dorp. Daar gaat de partij zich vanaf nu dan ook nog sterker voor maken. Dit geeft ook mogelijkheden voor een verdere invulling van spoorzone west, waarbij een verbinding met het hele Tijenraan-gebied (zwembad sport en scholen) sterk…

Lees meer »

Gemeentebelangen stelt vragen over dwangsom speeltuinvereniging Blekkerhoek

Gemeentebelangen hecht zeer veel waarde aan de functie van Speeltuinvereniging Blekkerhoek, die kan rekenen op brede steun in de Raalter samenleving en regio,  en wil deze graag ook in de toekomst behouden. Gemeentebelangen is dan ook geschrokken van de publicaties die zijn verschenen over de last van dwangsom die is opgelegd aan de speeltuinvereniging. Gemeentebelangen heeft…

Lees meer »

Herontwikkeling zorglocatie De Kemphaan ( Zozijn )

Zorginstelling Zozijn wil de locatie de Kemphaan in Raalte Noord herontwikkelen. Op deze locatie vindt huisvesting en dagbesteding plaats voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Vanwege ontwikkelingen in de zorg en de huidige eisen die worden gesteld aan de woningen, wil Zozijn deze locatie vernieuwen en uitbreiden. De bebouwing wordt grotendeels op eigen…

Lees meer »