Uitbreiding Beaphar, Raalte verkeersveiliger

In de raadsvergadering van 29 november j.l. is de gemeenteraad akkoord gegaan met de uitbreidingsplannen van Beaphar. Het bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van de bestaande bedrijfsgebouwen op de betreffende locatie aan de Oude Lindertse weg. Op het perceel komen nieuwe productie en overslagruimten. Ook Gemeentebelangen is akkoord gegaan met deze uitbreiding. Beaphar is een…

Lees meer »

Gemeentebelangen op bezoek bij kippenbedrijven in Salland

Zaterdag 15 september heeft LTO Salland onder leiding van Harrie Kiekebosch en Stefan Rientjes een informatieve morgen georganiseerd over kippenbedrijven, gezondheid en leefruimte van de dieren. Doel van deze excursie is om met name vanuit de praktijk, de ondernemers zelf aan het woord te laten en een kijkje te nemen in de stallen zelf.  …

Lees meer »

Structuurvisie Raalte op weg naar 2025. “ De kracht van de kernen”

Maandag 10 september 2012 werd in de raad van Raalte een raadspleinsessie gehouden over dit belangrijke onderwerp.  Waar staat Raalte in 2025 en hoe gaan we dit handen en voeten geven voor de toekomst.  De belangrijkste punten in deze visie voor Gemeentebelangen zijn:  een aantrekkelijke gemeente blijven door werkgelegenheid te lijven bieden, een hoog voorzieningen…

Lees meer »

Kunstgras Heeten, Nieuw-Heeten en Marienheem stap dichterbij

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota heeft Gemeentebelangen samen met het CDA een motie ingediend om te concrete plannen te komen voor de aanleg van kunstgras in de kernen Heeten, Nieuw-Heeten en Marienheem. Gemeentebelangen is van mening dat er gelijkheid moet bestaan tussen het voorzieningenniveau bij de voetbalverenigingen. Daarnaast denken we voordeel te kunnen behalen…

Lees meer »

Gemeentebelangen op locatie

Gemeentebelangen vergadert de komende maanden elke maand in een andere kern om van de inwoners te horen wat er speelt. Donderdag 9 februari vergadert gemeentebelangen vanaf 19.30 uur in cafe d’ Olde Wettering in Lierderholthuis. Wij willen de inwoners van Lierderholthuis hierbij graag uitnodigen om aan te schuiven bij deze vergadering. In deze vergadering horen…

Lees meer »

Anne Galama nieuwe voorzitter Gemeentebelangen

RAALTE – De leden van Gemeentebelangen Raalte hebben een nieuw bestuur gekozen. Anne Galama uit Heino is de nieuwe voorzitter geworden. Op de ledenvergadering werd tevens besloten de leden intensiever te betrekken bij de politieke discussies in de partij. Daarmee gingen de leden akkoord met de voorstellen die een projectgroep het afgelopen half jaar had…

Lees meer »

Bijeenkomst RIBW

Op donderdag 8 december j.l werd door RIBW IJssel Vecht een presentatie gegeven aan de raadsleden van de gemeente Raalte met als doel kennis te maken met het  werk  van de  Regionale Instelling voor Begeleiding Wonen en Welzijn. Raadslid Wim de Hair van Gemeentebelangen was er bij en legt uit wat de RIBW allemaal doet.

Jan Schokker nieuwe fractievoorzitter Gemeentebelangen Raalte

Op 1 juli 2011 wordt de functie van fractievoorzitter van de politieke partij Gemeentebelangen Raalte overgenomen door Jan Schokker. Jan Schokker is sinds 2010 raadslid en daarvoor is hij vele jaren betrokken geweest als lid van de steunfractie van Gemeentebelangen, ook is hij bestuurlijk actief geweest in diverse organisaties.  Frank Niens zal de functie van…

Lees meer »