Tunnel in Mariënheem heropend

Woensdag 11 december 2013 om 17.00 uur is de tunnel in Mariënheem onder grote belangstelling heropend. Vooraf spraken onze Wethouder Wout Wagenmans en de heer Stoffer van Rijkswaterstaat lovende woorden voor de inzet van zoveel Mariënhemers. Met samenwerking tussen de schildersclub Mariënheem, leden van Plaatselijk Belang, leerlingen van de basisschool St. Antonius en hun ouders,…

Lees meer »

Dorpshuus in Heino officieel geopend!

Vrijdagmiddag 22 november 2013 is het Dorpshuus Heino officieel geopend. Onder het toeziend oog van het bestuur van de stichting Dorpshuus Heino, onthulde wethouder Wagenmans de naam Dorpshuus op de gevel van het pand. bron: www.dorpshuusheino.nl

GB aanwezig op jaarvergadering Plaatselijk Belang Luttenberg

Onze raadsleden Wim de Hair, Lidy Holtmaat, Jan Schokker en André Bennink en schaduwfractielid Sabine Hoonhorst hebben op 14 november 2013 de jaarvergadering bijgewoond van Plaatselijk Belang Luttenberg. Gemeentebelangen vindt het belangrijk om deze vergaderingen bij te wonen, aangezien er veel informatie wordt prijs gegeven over wat er leeft in een dorp.

Gemeentebelangen wil busdienst vanuit Schuilenburg

Gemeentebelangen Raalte wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden om openbaar Vervoer in Raalte-Noord aan te bieden. In een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders stelt de partij dat. Op dit moment is er nog geen openbaar vervoer in Noord. “Met name de bewoners van het woonservicecentrum Schuilenburg zijn hierdoor beperkt…

Lees meer »

Ook in 2014 blijft het basistarief afvalstoffenheffing €50,– in Raalte !

Op  donderdag 7 November 2013 is de programmabegroring 2014 en meerjarenraming 2015-2017 vastgesteld. Frank Niens, financieel woordvoerder van GemeenteBelangen,  is tevreden over de afloop van de discussie met het college rondom de afvalstoffenheffing.  “Wij hebben, samen met coalitiepartner CDA het initiatief genomen om ook in 2014 uit te gaan van een basisbedrag van €50,–.Raalte is…

Lees meer »

GemeenteBelangen bouwt aan de toekomst!

Op donderdag 7 November 2013 is de programmabegroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017 vastgesteld. Fractievoorzitter Jan Schokker voerde namens GB het woord en sprak zijn tevredenheid uit over het gevoerde beleid en de plannen zoals opgenomen in de programmabegroting en meerjarenraming. Belangrijkste wijziging op het collegevoorstel is het terugbrengen van het basistarief afvalstoffenheffing van €…

Lees meer »

Eerste schop in de grond voor MFA Nieuw Heeten

Zaterdagmiddag 19 oktober ging op sportpark De Belte de eerste schop in de grond voor de realisatie van de MFA Nieuw Heeten. Vanuit het dorp was een massale opkomst voor deze activiteit. Melissa Vosman (jongste lid bij de toneelvereniging), Wim Bessembinder (oudste lid van de sportclub) en Gerard Winkel (directeur van de

Gemeentebelangen aanwezig bij de debat-dag van het Carmel College

André Bennink, raadslid binnen de fractie van Gemeentebelangen heeft op 18 oktober leerlingen van het Carmel College begeleid in het verdedigen van stellingen. In de ochtend werd de leerlingen uitgelegd hoe de standpunten te verdedigen. Onderwerpen als verplichte cursussen social media, leeftijdsgrenzen van alcoholgebruik en stemgerechtigde leeftijden kwamen aan bod. Het afschaffen van de studiefinanciering…

Lees meer »

Gemeentebelangen stelt vragen over afsluiting Kaagstraat

Het bedrijventerrein De Zegge in Raalte krijgt een kwaliteitsimpuls. De economische functie én de kwaliteit van De Zegge blijven daardoor behouden of worden daar waar mogelijk zelfs versterkt. Om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren is een ruimtelijke hoofdstructuur ontworpen. Hiermee krijgt het bedrijventerrein niet alleen een mooier aanzicht, maar zal ook de verkeersveiligheid  toenemen. Het ontwerp…

Lees meer »

GB stelt vragen over gratis afleveren snoeihout

Gemeenteraadslid Ronald Holtmaat heeft vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over de verwerking van snoeihout in de gemeente Raalte. Volgens Holtmaat komt veel snoeihout gewoon in de afvalcontainers terecht, of in de open lucht verbrand. Dat is jammer volgens het raadslid. Snoeihout kan namelijk goed gerecycled worden tot biobrandstof voor bijvoorbeeld duurzame…

Lees meer »