Gemeentebelangen kiest voor drie wethouders

Op 18 januari 2011 is mevrouw Hoge teruggetreden als wethouder van de Gemeente Raalte. Fractie en bestuur van Gemeentebelangen zijn daarna gericht op zoek gegaan naar een beschikbare kandidaat met voldoende ervaring en politieke achtergrond om de ontstane vacature te kunnen vervullen. Na het aftreden van mevrouw Hoge is haar portefeuille voorlopig herverdeeld onder de…

Lees meer »

Carla Hoge trekt zich terug als wethouder: Persoonlijke brief Carla Hoge

Aan de voorzitter van het college van burgemeester en wethouders, Dhr. P.Zoon Raalte, 18 januari 2010 Geachte Heer Zoon, De afgelopen maanden stond één van de tien beleidsvelden in mijn portefeuille, die van het accommodatiebeleid, onder steeds groter wordende politieke en bestuurlijke druk. Binnen de zeer krappe tijdmarge’s die gegeven werden is getracht telkenmale uitvoering…

Lees meer »

Carla Hoge trekt zich terug als wethouder: Persbericht

Carla Hoge (Gemeentebelangen) ziet voor zichzelf geen mogelijkheid meer om nog als wethouder van de gemeente Raalte te kunnen functioneren. Haar portefeuille rond het accommodatiebeleid kwam de laatste maanden politiek en bestuurlijk onder grote druk te staan. Volgens Carla Hoge ontbreekt de steun vanuit de raad voor het door het college voorgestelde beleid.

Jaarvergadering Plaatselijk Belang Luttenberg

Tijdens de jaarvergadering van het Plaatselijk Belang Luttenberg, waar ons raadslid voor Luttenberg,  André Bennink , bij aanwezig is geweest op 9 december, zijn er wederom verschillende punten op de agenda verschenen. Daarnaast stond de avond in het teken van het afscheid van twee bestuursleden. Zowel de voorzitter, Edwin Tijs als de penningmeester Anton Alferink…

Lees meer »

Vitale dorpsgemeenschappen

Op 26 november werd er een symposium gehouden over  de toekomst van Overijsselse dorpen en vitale kernen. Onze raadsleden Jan Schokker, Lidy Holtmaat en André Bennink waren hierbij aanwezig, om informatie te verzamelen en ervaring uit te wisselen. Onze partij en raadsfractie zien het belang van de vitale kernen in de Gemeente Raalte. De leefbaarheid…

Lees meer »

Gemeentebelangen wil duidelijkheid voor de inwoners van Heino

Op initiatief van Plaatselijk Belang Heino, hebben de fractieleden van Gemeentebelangen een open gesprek gevoerd met leden en bestuursleden van het Plaatselijk belang Heino. De agenda tijdens dit overleg bestond uit de volgende 5 thema’s; bezuinigingen, woningbouw, starters-leningen, duurzaamheid en uiteraard het veelbesproken dorpshuis Heino.

Verslag bezoek landgoed De Gunne door ons raadslid Jan Schokker

Vrijdag 1 oktober op uitnodiging van de familie van Sonsbeek bezoek gebracht aan landgoed de Gunne namens gemeentebelangen. Het landgoed is ongeveer 120 ha groot en hun inkomsten bestaan vooral uit opbrengsten pacht van grond en huizen op het landgoed. Daarnaast krijgen ze beheerssubsidie wat inhoud dat het landgoed opengesteld moet worden voor het publiek.…

Lees meer »