Presentatie MFA Lierderholthuis

LIERDERHOLTHUIS – Woensdagavond 22 september kregen de inwoners van Lierderholthuis de gelegenheid om bijgepraat te worden over de laatste stand van zaken aangaande de geplande multifunctionele accommodatie (MFA). De ingelaste Plaatselijk Belang vergadering had over de belangstelling geen klagen ook de fractie van Gemeentebelangen was hierbij aanwezig. Het voormalige café d’Olde Wettering was als vanouds…

Lees meer »

Presentatie stedenbouwkundig visie Heino

De gemeente Raalte heeft vanavond haar stedenbouwkundige visie gepresenteerd van de dorpskern Heino. In de zaal waren ca 25 geïnteresseerden aanwezig, waaronder enkele vertegenwoordigers van Gemeentebelangen. Hierbij een verslag van fractielid Frank Niens. 

Algemene beschouwingen Gemeentebelangen

In de algemene beschouwingen kijkt de gemeenteraad vooruit op het komende jaar en de jaren daarna. Hieronder staan de algemene beschouwingen van Gemeentebelangen omschreven zoals deze tijdens de vergadering op 1 juli zijn voorgedragen.  

Enquête onder bevolking van Luttenberg over toekomst Elckerlyc

Zoals is aangekondigd tijden de jaarvergadering van het plaatselijk belang van Luttenberg, is de afgelopen week de enquête over de toekomst van Elckerlyc verspreid onder de inwoners van Luttenberg. Wij prijzen het bestuur van Elckerlyc voor dit initiatief. Ons raadslid André Bennink heeft met het bestuur van het Luttenbergse dorpshuis afgesproken dat zodra de uitslag…

Lees meer »

GB aanwezig op vergadering Plaatselijk Belang Broekland

Op 21 april heeft de vergadering van Plaatselijk Belang Broekland plaats gevonden. Gemeentebelangen was hier aanwezig met hun aanstaande wethouder, mevr. Carla Hoge – Veenhof en raadslid André Bennink. De goed bezochte vergadering stond in het teken van diverse bestuurswisselingen. De nieuwe voorzitter Erik Valk introduceerde de nieuwe penningmeester Luuk Alferink en bestuurslid Emmy Hunneman.…

Lees meer »

Interpellatiedebat Riolering buitengebied

Voor het mogen houden van een interpellatiedebat is 20% van de raad, ofwel  zijn 5 raadsleden nodig. Dankzij Gemeentebelangen kon de SP haar interpellatiedebat op 22 april houden over aanbesteding van de drukriolering in het buitengebied. Hieronder de bijdrage van Gemeentebelangen aan dit interpellatiedebat….

CDA en Gemeentebelangen presenteren bestuursakkoord ‘Kiezen in de kern’

Akkoord zet in op vitale kernen en betrokken inwoners (download Bestuursakkoord) Formateur Breun Breunissen heeft  op woensdag 14 april het nieuwe bestuursakkoord ‘Kiezen in de kern’ en de nieuwe kandidaat wethouders met de Portefeuilleverdeling gepresenteerd. In dit bestuursakkoord worden de bestuurlijke keuzes voor 2010 tot en met 2014 toegelicht. Deze keuzes zijn gericht op het…

Lees meer »