Schriftelijke vragen WMO bijdrage

Het kabinet wil in 2019 een vaste maximale bijdrage Wmo van € 17,50 invoeren. Vanaf 2020 gaat het abonnementstarief WMO gelden. Dit komt in de plaats van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. GemeenteBelangen maakt zich zorgen over de kosten die deze wijziging met zich meebrengt. Daarom heeft GemeenteBelangen afgelopen week een aantal schriftelijke vragen gesteld aan…

Lees meer »

Gemeente Raalte start met pilot Bokashi

De gemeente Raalte is onlangs gestart met de pilot Bokashi. In samenwerking met initiatiefnemers ‘Bij de Oorsprong’ en agrariërs Wienen en Neimeijer wordt een deel van het blad uit bladbakken verwerkt tot duurzaam Bokashi-materiaal. Bokashi is het Japanse woord voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Het betreft het omzetten van groen- of bladafval in organisch materiaal,…

Lees meer »

Vragen 5 mei viering 2020

Op 5 mei 2020 viert Nederland 75 jaar bevrijding. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft alle gemeenten binnen Nederland een brief gestuurd om een oproep te doen samen te werken aan een aantal nationale monumenten. GemeenteBelangen vindt het belangrijk dat hier aandacht aan besteed wordt, zodat dit belangrijke moment uit de geschiedenis blijft voortbestaan en herdacht.…

Lees meer »

Vragen mbt arbeidsplaatsen Jumbo

Vanavond tijdens de raadsvergadering heeft Jan Schokker vragen gesteld met betrekking tot Jumbo aan verantwoordelijk wethouder Loevezijn. Twee derde van het aantal nieuwe arbeidskrachten bij Jumbo komt via een uitzend bureau meestal van buiten Nederland. De wethouder heeft recentelijk toegezegd met de directie van Jumbo in gesprek te  gaan om zoveel mogelijk mensen uit de regio een…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 uur Eindtijd: 22.30 uur Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen Concept uitgaande brief aan burger over lelieteelt (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel verordening lijkbezorgingsrechten 2019 (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel verordening onroerende zaakbelastingen 2019 (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel deelname experiment centraal…

Lees meer »

Unieke samenwerking voor landschapsonderhoud in Luttenberg

Stichting Groen Luttenberg, Stichting Kostbaar Salland en de gemeente Raalte slaan de handen ineen voor het herstel en beheer van landschapselementen in Luttenberg.   Vanochtend ondertekenden ze een financieringscontract voor de uitvoering van het onderhoud voor de komende 21 jaar.  Binnen de Stichting Groen Luttenberg werken eigenaren van landschapselementen, zoals kleine bossen, houtwallen en singels,…

Lees meer »

Minimabeleid gemeente Raalte

Meedoen voor meer mensen mogelijk De gemeente Raalte heeft het minimabeleid aangepast. Hierdoor kan een grotere groep mensen meedoen in de maatschappij. Met de zogenaamde regeling Meedoen kunnen inwoners een bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld sport of cultuur. Het gaat om inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Wethouder Gerria Toeter: “We vinden het…

Lees meer »

Stichting Werk Raalte

Stichting Werk Raalte bijna drie jaar succesvol Sinds bijna drie jaar voert de gemeente Raalte zelf de sociale werkvoorziening uit onder de vlag van Stichting Werk Raalte. Deze stichting zorgt ervoor dat inwoners met een zogenoemde indicatie Wet Sociale Werkvoorziening werk dichtbij huis krijgen aangeboden. De sociale werkvoorziening werd voorheen uitbesteed aan Larcom, Sallcon en…

Lees meer »