Woningbouw Franciscushof Zuid

Het is belangrijk dat er woningen komen. 172 is een goed begin, al hadden we liever gezien dat de afgesproken verhouding sociale woningbouw nagekomen was in dit ontwerp. Maar met de bouw van deze wijk komt er ook doorstroming en dit biedt kansen voor andere woningzoekenden. Helaas hebben we van GemeenteBelangen wel zorgen over de…

Lees meer »

Verruiming Energietoeslag

Gemeente Raalte breidt doelgroep voor het ontvangen van energietoeslag uit De energieprijzen blijven stijgen. Dat merken steeds meer mensen in hun portemonnee. Hogere energieprijzen kunnen voor problemen zorgen. Het Rijk heeft daarom besloten om de eenmalige energietoeslag van € 800,- te verhogen naar € 1300,-. Naast deze verhoging kiest de gemeente Raalte ervoor dat €500…

Lees meer »

Woningbouw Douma terrein

Woningbouw op Douma terrein en toenemende verkeersdrukte voor de Enkstraat. Afgelopen woensdag was GemeenteBelangen als toehoorder aanwezig bij een informatiebijeenkomst met de omwonenden van het Doumaterrein. Projectontwikkelaar BPD (onderdeel van de Rabobank) heeft voor het Douma terrein een mooi plan bedacht voor ruim 80 woningen, waarvan ongeveer 25% voor sociaal woningbouw.  De omwonenden, veelal bewoners…

Lees meer »

Zomernota 2022

Energietoeslag, aandacht voor de boeren, voortgang woningbouw  en subsidies voor de buurtdorpen Deze onderwerpen hebben wij als GemeenteBelangen afgelopen donderdag ingebracht in de eerste raadsvergadering na het zomerreces. De onderwerpen werden ingebracht bij de bespreking van de zomernota 2022; een rapportage van bijna honderd bladzijden waarin het college een tussenstand aangeeft voor het jaar 2022…

Lees meer »

Inloopspreekuur energieloket

Advies over het verduurzamen van je woning? Kom naar het inloopspreekuur op 20 september Je huis energiezuiniger maken: ook jij kunt nú wat doen. Door stap voor stap slimme maatregelen te nemen profiteer je van lagere energiekosten en een comfortabeler huis. Maar waar begin je? En wat is de beste oplossing voor jouw huis? De…

Lees meer »

Dag van de gewone Nederlander

We hebben in Nederland anno 2022 overal aandacht voor van alles en nog wat is er geld en wordt een dag in het jaar gereserveerd. Voor veel mensen en problemen is dat ook goed en noodzakelijk. De inwoners die we tegenwoordig vergeten zijn de gewone mannen en vrouwen in ons land. Zij die tegen een…

Lees meer »

GB Raalte gematigd positief over eigen stikstofkoers provincie

RAALTE – “Het zou enorm helpen als de provincie Overijssel harde toezegging doet dat Overijssel de tijd neemt tot 2035 om de stikstofdoelen te halen”, dat zegt Jan Schokker, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Raalte over de eigen aanpak van het stikstofvraagstuk door de provincie Overijssel (zie kader). Hij is gematigd positief over de plannen: “Er zitten…

Lees meer »

De gemeente Raalte heeft ongeveer 38.000 aandeelhouders

Afgelopen donderdag was er een raadsvergadering, met op de agenda het vaststellen van de Jaarrekening 2021. Hier is de inbreng van GemeenteBelangen te lezen: De gemeente Raalte heeft ongeveer 38.000 aandeelhouders, het zijn onze inwoners. GemeenteBelangen is van mening dat onze aandeelhouders blij zullen zijn met de uitkomsten van de jaarrekening 2021. Uit de jaarrekening…

Lees meer »

Reactie Brief Stikstof

Samen beleid maken met respect en toekomstperspectief voor iedereen. Evenwichtig beleid met respect voor natuur en leefomgeving, maar ook met respect en toekomstperspectief voor agrarische ondernemers en hun gezinnen. Haagse bestuurders hebben voor de zoveelste keer weer eens een aantal regels middels een brief over de schutting gegooid. Steeds meer wordt duidelijk hoe groot de…

Lees meer »

Afscheid wethouders GemeenteBelangen

Als Gemeente belangen hebben we gisteren officieel afscheid genomen van twee gezicht bepalende wethouders van onze partij binnen het lokale bestuur van Raalte. Na eerst vele jaren GemeenteBelangen in de gemeenteraad van Raalte te hebben vertegenwoordigd zijn Frank Niens 8 jaar en Wout Wagenmans 12 jaar wethouder geweest. In die tijd is GemeenteBelangen gegroeid tot…

Lees meer »