Rond de Tafelgesprek

Locatie: vergaderzaal Schoonheten Aanvang: 19.30 Eindtijd: 22.00 Voorzitter: Mevr. Aaltje Booijink-Jonkman   Vanavond is er een Rond de Tafelgesprek met op de agenda:   Huisvesting gemeentehuis (ter bespreking)   Klik hier voor de volledige agenda:   Agenda  

Vragen veiligheid buitengebied

Vorige week donderdag heeft GemeenteBelangen tijdens de raadsvergadering vragen gesteld aan het college, aanleiding hiervan is dat er bij Gemeente Belangen steeds meer berichten binnen komen van agrarisch ondernemers, inwoners in het buitengebied en belangenbehartigers die zich bedreigd voelen of bedreigd worden. Ook wordt er steeds meer melding gemaakt van inbraak, Insluiping en zonder toestemming…

Lees meer »

Vragen GB kaderbrief Omgevingsdienst

GemeenteBelangen had afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering een aantal vragen met betrekking tot de kaderbrief van de Directeur van de Omgevingsdienst. In deze brief wordt een enorme uitbreiding en verbreding van taken door de omgevingsdienst aangekondigd. Volgens GemeenteBelangen is dit in tegenstelling met de afspraken en doelstellingen die destijds bij verzelfstandiging van de omgevingsdienst zijn…

Lees meer »

Vraag over volle treinen

Tijdens de raadsvergadering van 31 januari heeft GemeenteBelangen aan het college van B&W gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de overvolle treinen. Dit naar aanleiding van een brief van Plaatselijk Belang Heino over dit onderwerp. GemeenteBelangen is van mening dat deze problematiek extra onder de aandacht van de provincie moet worden gebracht.…

Lees meer »

Vervanging oeverbeschoeiing Raalte Noord

Feestelijke start werkzaamheden oeverbeschoeiing Raalte Noord Een deel van de oeverbeschoeiing in Raalte Noord wordt de komende periode vervangen. De huidige beschoeiing is tijdens de aanleg van de wijk geplaatst en is inmiddels deels aan vervanging toe. Wethouder Jacques van Loevezijn heeft vrijdag 1 februari samen met een buurtbewoner symbolisch de eerste paal van de…

Lees meer »

Startersloket Raalte

Startersloket Raalte brengt startende en ervaren ondernemers met elkaar in contact ZP Raalte en de gemeente Raalte hebben met steun van alle ondernemersverenigingen in de gemeente en kennispartner Rabobank Salland na een startersapp nu ook een startersloket gelanceerd. Het startersloket is een fysiek loket dat wordt bemenst door vier personen en dat te raadplegen is…

Lees meer »

Rond de Tafelgesprek

Locatie: vergaderzaal de Gunne Aanvang: 20.00 (aansluitend aan de raadsvergadering) Eindtijd: 22.00 Toelichting: Er wordt een presentatie gegeven, er zijn geen stukken. Voorzitter: Dhr. Mark Kampman Vanavond is er een Rond de Tafelgesprek met de volgende onderwerpen op de agenda: Betekenis klimaatakkoord (bespreekstuk) Verdiepingsslag Energiemix (bespreekstuk) Klik hier voor de volledige agenda:   Agenda