Zomernota 2022

Energietoeslag, aandacht voor de boeren, voortgang woningbouw  en subsidies voor de buurtdorpen Deze onderwerpen hebben wij als GemeenteBelangen afgelopen donderdag ingebracht in de eerste raadsvergadering na het zomerreces. De onderwerpen werden ingebracht bij de bespreking van de zomernota 2022; een rapportage van bijna honderd bladzijden waarin het college een tussenstand aangeeft voor het jaar 2022…

Lees meer »

Inloopspreekuur energieloket

Advies over het verduurzamen van je woning? Kom naar het inloopspreekuur op 20 september Je huis energiezuiniger maken: ook jij kunt nú wat doen. Door stap voor stap slimme maatregelen te nemen profiteer je van lagere energiekosten en een comfortabeler huis. Maar waar begin je? En wat is de beste oplossing voor jouw huis? De…

Lees meer »

Dag van de gewone Nederlander

We hebben in Nederland anno 2022 overal aandacht voor van alles en nog wat is er geld en wordt een dag in het jaar gereserveerd. Voor veel mensen en problemen is dat ook goed en noodzakelijk. De inwoners die we tegenwoordig vergeten zijn de gewone mannen en vrouwen in ons land. Zij die tegen een…

Lees meer »

GB Raalte gematigd positief over eigen stikstofkoers provincie

RAALTE – “Het zou enorm helpen als de provincie Overijssel harde toezegging doet dat Overijssel de tijd neemt tot 2035 om de stikstofdoelen te halen”, dat zegt Jan Schokker, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Raalte over de eigen aanpak van het stikstofvraagstuk door de provincie Overijssel (zie kader). Hij is gematigd positief over de plannen: “Er zitten…

Lees meer »

De gemeente Raalte heeft ongeveer 38.000 aandeelhouders

Afgelopen donderdag was er een raadsvergadering, met op de agenda het vaststellen van de Jaarrekening 2021. Hier is de inbreng van GemeenteBelangen te lezen: De gemeente Raalte heeft ongeveer 38.000 aandeelhouders, het zijn onze inwoners. GemeenteBelangen is van mening dat onze aandeelhouders blij zullen zijn met de uitkomsten van de jaarrekening 2021. Uit de jaarrekening…

Lees meer »

Reactie Brief Stikstof

Samen beleid maken met respect en toekomstperspectief voor iedereen. Evenwichtig beleid met respect voor natuur en leefomgeving, maar ook met respect en toekomstperspectief voor agrarische ondernemers en hun gezinnen. Haagse bestuurders hebben voor de zoveelste keer weer eens een aantal regels middels een brief over de schutting gegooid. Steeds meer wordt duidelijk hoe groot de…

Lees meer »

Afscheid wethouders GemeenteBelangen

Als Gemeente belangen hebben we gisteren officieel afscheid genomen van twee gezicht bepalende wethouders van onze partij binnen het lokale bestuur van Raalte. Na eerst vele jaren GemeenteBelangen in de gemeenteraad van Raalte te hebben vertegenwoordigd zijn Frank Niens 8 jaar en Wout Wagenmans 12 jaar wethouder geweest. In die tijd is GemeenteBelangen gegroeid tot…

Lees meer »

Participatie, maar nu nog even niet….

Donderdagavond werd in de gemeenteraad het coalitieakkoord als initiatiefvoorstel gepresenteerd door het nieuw te vormen college van Burgerbelangen, CDA en VVD. Als onderdeel van dit akkoord werden Ben Nijboer, Silvia van der Heide (Burgerbelangen), Gerria Toeter  (CDA) en Alexander Kreule (VVD) voorgesteld om te benoemen als de nieuwe wethouders. Een coalitieakkoord moet gezien worden als…

Lees meer »

Vragen GB over stikstofbeleid

Wij maken ons ernstig zorgen over geruchten dat er op zijn vroegst pas weer half 2023 vergunningen waarbij stikstofuitstoot betrokken is verstrekt zouden kunnen worden. Daarom heeft fractievoorzitter Jan Schokker vragen gesteld hierover aan het college van B&W Raalte met het verzoek deze schriftelijk te beantwoorden. Zie hieronder de vragen:

GemeenteBelangen niet akkoord met € 450.000,- extra voor Omgevingsdienst

Voorstel voor nieuw financieringsstelsel: basispakket met pluspakket naar keuze Als het aan GemeenteBelangen ligt, kan het nieuwe college gelijk volop aan de bak. De Omgevingsdienst IJsselland “vraagt” de gemeente Raalte met ingang van 2023 structureel een extra bijdrage van €450.000,- . Met de extra bijdrage komt de jaarlijkse bijdrage van Raalte op afgerond 1,3 miljoen…

Lees meer »