Interpellatiedebat Riolering buitengebied

Voor het mogen houden van een interpellatiedebat is 20% van de raad, ofwel  zijn 5 raadsleden nodig. Dankzij Gemeentebelangen kon de SP haar interpellatiedebat op 22 april houden over aanbesteding van de drukriolering in het buitengebied. Hieronder de bijdrage van Gemeentebelangen aan dit interpellatiedebat….

CDA en Gemeentebelangen presenteren bestuursakkoord ‘Kiezen in de kern’

Akkoord zet in op vitale kernen en betrokken inwoners (download Bestuursakkoord) Formateur Breun Breunissen heeft  op woensdag 14 april het nieuwe bestuursakkoord ‘Kiezen in de kern’ en de nieuwe kandidaat wethouders met de Portefeuilleverdeling gepresenteerd. In dit bestuursakkoord worden de bestuurlijke keuzes voor 2010 tot en met 2014 toegelicht. Deze keuzes zijn gericht op het…

Lees meer »