Sportbedrijf Raalte B.V. staat klaar in de startblokken

Woensdag 17 december heeft wethouder Gosse Hiemstra bij de notaris zijn handtekening gezet onder de statuten van Sportbedrijf Raalte B.V. Met de ondertekening is de officiële oprichting een feit en de verzelfstandiging per 1 januari 2015 gerealiseerd. Voor de sportverenigingen komt er door de verzelfstandiging een duidelijkere scheiding tussen gemeentelijk beleid en uitvoering door het…

Lees meer »

Gemeente Raalte nieuwe website

Burgemeester Martijn Dadema onthult nieuwe website Dinsdagmiddag is tijdens het persgesprek de nieuwe website van de gemeente Raalte onthult. Burgemeester Martijn Dadema had de eer de nieuwe website door middel van een virtueel gordijn te onthullen.   De gemeente Raalte wil haar klanten een goede dienstverlening bieden. De oude website voldeed niet meer aan deze…

Lees meer »

Nieuwe burgemeester!!!

We hebben een nieuwe burgemeester: De heer Martijn Dadema. Martijn is 39 jaar, woont nu nog met zijn gezin in Den Haag. Is getrouwd met Saskia Pekelharing en is vader van twee kinderen Jesse (12) en Eli (8).

Beëdiging burgemeester Dadema

Vanmiddag om 14.30 uur is er een extra raadsvergadering: De heer Martijn Dadema wordt officieel geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Raalte. Tijdens een buitengewone raadsvergadering zal Martijn Dadema de belofte afleggen aan mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. Na afloop van deze raadsvergadering is er tijdens een informele bijeenkomst gelegenheid…

Lees meer »

Fractievergadering

Vanavond tijdens onze fractievergadering gaat de fractie samen met de steunfractie kennismaken met onze nieuwe burgemeester Martijn Dadema.

Persoons Gebonden Budgetten

GB stelt vragen over de Persoons Gebonden Budgetten aan het college. Een pgb stelt iemand in staat om zelf vorm en inhoud te geven aan de ondersteuning die nodig is. In een notitie van het college aan de raad staat dat pgb’s niet meer rechtstreeks worden over gemaakt op de bankrekening van de cliënt maar op…

Lees meer »

300 Zonnepanelen voor gemeentehuis

Begin volgend jaar wordt het gemeentehuis van Raalte voorzien van circa 300 zonnepanelen die ongeveer 80.000 kWh per jaar gaan opwekken. Dit is ongeveer 15% van het verbruik van het gemeentehuis. Helaas passen er niet meer zonnepanelen op het gemeentehuis. Wethouder Frank Niens: ‘Met de aanleg van deze zonnepanelen komen we voor het gebouw in…

Lees meer »

Schriftelijke vragen over de maatschappelijke stage

Onlangs heeft Landstede een manifest met betrekking tot de maatschappelijke stage aangeboden aan het college. Dit manifest wordt door meerdere organisaties binnen de gemeente Raalte gesteund. De verplichte maatschappelijke stage was een prima middel om de sociale betrokkenheid te waarborgen. Maatschappelijke stagiaires brengen verlichting in de zorg, vergroten de leefbaarheid in wijken/ de kernen, werken…

Lees meer »

Ibabstraining

Per 1 januari 2015 gaat de gemeente over op een nieuwe website. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het systeem iBabs. Om de overgang naar iBabs te maken is een training georganiseerd. Vanavond is deze training voor raads-, college en directieleden.

Raadpleinsessie

Vanavond 19:30 uur tijdens de raadpleinsessie: Tarieven en verordening onroerende-zaakbelastingen 2015, Vaststellen wijziging gemeentelijke rekenkamercommissie, Vaststellen verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, Vaststellen wijziging Afvalstoffenverordening, (Ontwerp) verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de bouw tankstation in Nieuw Heeten en Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater in de gemeente Raalte