Raadsvergadering

Vanavond is er een raadsvergadering om 19.30 uur, agendapunten zijn: Hof van Raalte, bestemmingsplan buitengebied, regiovisie huiselijk geweld, integraal veiligheidsbeleid, ondernemersfonds, hulp bij het huishouden 2015, beleidsnota drie decentralisaties één perspectief en de Najaarsnota 2014.

Hoorzitting

Vanavond is er eerst een vergadering van de agendacommissie om 19.30 uur. Om 20.30 uur is er een hoorzitting over de programmabegroting 2015, de meerjarenraming 2016-2018 en de belastingverordening 2015. Inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hebben de gelegenheid om hun mening kenbaar te maken aan de raad.

Zonnepanelen mijnplein in werking getreden

NIEUW HEETEN Op de Sint Jozefschool in Nieuw Heeten is vrijdagochtend met een officieel tintje de ingebruikname van zonnepanelen op veertien scholen van de stichting mijnplein in de gemeente Raalte gevierd.  (bron: Stentor)http://www.destentor.nl/regio/raalte/zonnepanelen-mijnplein-in-werking-getreden-1.4499268

Leegstand agrarische gebouwen

GB stelt schriftelijke vragen aan het college over de leegstand van agrarische gebouwen. Heeft het college in beeld hoeveel agrarische bedrijfsgebouwen in het buitengebied op dit moment leeg staan of op termijn leeg komen te staan? Kan hier een overzicht van worden gegeven? Is het college bereid, eventueel samen met de provincie, een werkgroep bestaand uit…

Lees meer »

Bezuinigingen

Vanavond zijn tijdens de raadsvergadering de bezuinigingsmaatregelen 2015 – 2018 vastgesteld. Zie ook:  http://www.raalte.nl/internet/agendas_42375/item/vergadering-gemeenteraad_1768.html

Frank Niens lid in de orde van Oranje Nassau

Dhr. Frank Niens is donderdagavond 26 juni benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Hij werd Koninklijk onderscheiden door burgemeester Piet Zoon, omdat hij vanaf 1994 gemeenteraadslid is van de fractie van Gemeentebelangen. Van 2000 tot 2006 was hij fractievoorzitter. Daarnaast is hij tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad. Frank, gefeliciteerd!

Vergadering gemeenteraad

Vanavond is er weer vergadering gemeenteraad zie: http://www.raalte.nl/internet/agendas_42375/item/vergadering-gemeenteraad_1766.html

Hoorzitting

Vanavond na de voetbal Nederland – Chili: Hoorzitting om 20.30 uur, inwoners en andere belanghebbenden hebben spreekrecht over de bezuinigingsvoorstellen die op 3 juli 2014 door de raad worden besproken.

Nieuw college en raadsleden

De gemeente kent sinds gisteravond een nieuw college. Onder de titel “De kracht van de kern, verbinden en vertrouwen” heeft de raad kennis genomen van het nieuwe hoofdlijnenakkoord 2014-2018. Het college bestaat uit 4 wethouders: Wout Wagenmans (GB), Frank Niens (GB), Gosse Hiemstra (CDA) en Jacques van Loevezijn (CDA). Door de installatie van het nieuwe…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond om 19.30 uur is er een openbare raadsvergadering in het Gemeentehuis. Tijdens deze vergadering wordt het hoofdlijnenakkoord 2014 – 2018 gepresenteerd. Ook worden de wethouders en de nieuwe raadsleden geïnstalleerd.