Nieuw college gemeente Raalte bekend

Het nieuwe college van Raalte is bekend en bestaat uit vier wethouders (3,3 fte). De komende jaren zien het college en de portefeuilleverdeling er als volgt uit: Wout Wagenmans (Gemeentebelangen, 0,95 fte) Ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid en mobiliteit, wonen en  beheer openbare ruimte, 1e loco-burgemeester Jacques van Loevezijn (CDA, 0,95 fte) Economie, werk en inkomen, 2e loco-burgemeester Gosse…

Lees meer »

Voortgang coalitievorming

De coalitiebesprekingen in de gemeente Raalte tussen GB en CDA bevinden zich in een vergevorderd stadium. GB en CDA zijn het eens geworden over een akkoord op hoofdlijnen. De formateur, Johan Kiekebosch, heeft tijdens eerdere gesprekken meermalen aangegeven dat de coalitie van GB en CDA in de komende bestuursperiode hecht aan een zo breed mogelijk…

Lees meer »

Formatie, verder zonder de VVD

Formateur Johan Kiekebosch heeft Gemeentebelangen geadviseerd om een college van GB en CDA te formeren, zonder de VVD. Johan komt met de volgende onderbouwing: Als formateur heb ik deze week langdurig verkennend gesproken met GB, CDA en VVD over een coalitie van drie partijen. Ook zijn er onder mijn leiding door GB bilaterale gesprekken gevoerd…

Lees meer »

Wout Wagenmans lintje

Onze GB wethouder Wout Wagenmans (62 jaar, uit Heeten) heeft vrijdag een lintje gekregen. Hij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wout krijgt het lintje vanwege zijn werkzaamheden voor de ponyweek in Heeten, zijn werk als raadslid, vrijwilliger bij de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee, bestuurslid van de Comissie Veehandel en als speaker…

Lees meer »

Alle partijen aan tafel voor programma op hoofdlijnen

Woensdag 7 april rondde Johan Kiekebosch de informatieronde af. Wout Wagenmans is tevreden met de uitkomst. “Het blijkt dat elke partij kansen ziet om met Gemeentebelangen samen te werken. Dat is belangrijk. De komende vier jaar komt er nog heel wat op ons af.” Gemeentebelangen heeft er voor gekozen om de komende formatie twee trajecten…

Lees meer »

Formatieproces

Raalte, maandagavond 07 april 2014 Afzender: Fractie Gemeentebelangen Raalte. Betreft: Formatieproces; de constateringen van de informateur en het vervolg van de informatiefase. Aanleiding: Informateur Johan Kiekebosch heeft met alle partijen van de Raalter gemeenteraad gesproken. Maandagavond 7 april informeert de informateur de raad tijdens de openbare raadspleinsessie. Constateringen informateur: De informateur heeft de standpunten van…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Vanavond zal de informateur, Johan Kiekebosch, zijn bevindingen uit alle gesprekken met de fracties terugkoppelen aan de gemeenteraad. Dat zal hij doen om 19.30 uur in de raadzaal. Aansluitend wordt de raadpleinsessie gehouden. Woensdagavond zal de gemeenteraad met elkaar een debat houden naar aanleiding van en over deze bevindingen. Ook dat debat begint om 19.30…

Lees meer »

Bezoek MFA Nieuw Heeten

Zaterdag 5 april: Wethouder Wout Wagenmans bekijkt samen met andere mensen van de gemeente de voortgang rondom de MFA in Nieuw Heeten. Ook wordt er tijdens de koffie gebak aangeboden aan de vele vrijwilligers.

Nieuwe raad

Donderdagavond 27 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. In totaal telt de nieuwe raad negen nieuwe gezichten. Van links naar rechts: Wim Tutert, Jasper Guldemond (GB), Petra Hegeman, Emiel Gerner, Peter Moorman, Bert Terlouw, Johan Seekles (GB), Dick Buitenkamp en Anke Hoeneveld.

Raadsvergadering

Vanavond 19.30 uur raadsvergadering; 1) Installatie van de nieuwe gemeenteraadsleden. 2) Start informatieproces nieuw college De formateur heeft de fracties verzocht aan te geven hoe de fracties de verkiezingsuitslag van de eigen partij interpreteren en welke rol zij de komende jaren voor zichzelf zien weggelegd in raad en college.