Afronding project Tijenraan

In februari van dit jaar is het nieuwe Tijenraan geopend en daarmee kan het project worden afgesloten. Binnen het project Tijenraan moeten nog een aantal zaken geregeld worden. Het college heeft besloten om hiervoor een bedrag van 661.000 euro beschikbaar te stellen. Budget hiervoor is gevonden binnen de afronding van het project. Hierna blijft er nog 316.000 euro over; dit bedrag wordt gebruikt als buffer voor de exploitatie in de aanloopperiode (2018 en 2019).

Kosten gemoeid met de afronding

Bij de afronding van het project zijn er vier zaken die kosten met zich meebrengen:

  • De verplaatsing van de entree van het Rohda-sportpark. Nu duidelijk is dat Rohda het bestaande clubhuis verbouwt moet de entree van het sportpark verplaatst worden richting het nieuwe parkeerterrein op de locatie van het oude Tijenraan. Rohda en de gemeente Raalte dragen deze kosten gezamenlijk. De gemeente draagt hier 100.000 euro aan bij.
  • De verenigingen en het sportbedrijf hebben de wens dat het nieuwe beachvolleybalveld op het dak meer is dan een basisvoorziening en ook ruimte biedt aan en beter toegankelijk wordt voor toeschouwers. Hiermee is een bedrag van 124.000 euro gemoeid.
  • Bij de start van het project Tijenraan is besloten om bij de afronding de benodigde inventaris aan te schaffen. De kosten van de aanschaf zijn 400.000 euro. De gemeente breidt het aandelenkapitaal van het sportbedrijf uit, waardoor het sportbedrijf deze kosten kan dekken.
  • Tot slot worden nog wat kleine verbeteringen in het gebouw aangebracht, zoals bijvoorbeeld cameratoezicht bij de whirlpool. Voor deze verbeteringen is 37.000 nodig.

 

Financiering

De gemeente heeft voor deze afronding nog twee budgetten beschikbaar van in totaal 977.000 euro. Beide budgetten komen vrij door het afstoten van het oude Tijenraan en de oplevering van het nieuwe Tijenraan in 2018. Na aftrek van de kosten gemoeid met de afronding blijft er een restant van 316.000 euro over. Dit restant kan worden gebruikt als risicoreserve voor de exploitatie in de aanloopjaren. Bij de zomernota wordt de gemeenteraad gevraagd om de benodigde financieel technische reserves te vormen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk