Afsluiting Pruimersallee

Afsluiting Pruimersallee voor gemotoriseerd verkeer

De gemeente Raalte gaat de Pruimersallee afsluiten voor gemotoriseerd  verkeer. Een uitzondering wordt gemaakt voor het landbouwverkeer en voor de hulpdiensten. De verkeersdruk op de N35 is de laatste tijd fors toegenomen. Sindsdien ontstaan steeds vaker files op de N35. Een deel van het verkeer, komend vanaf Heino, probeert de  files te vermijden door vanaf de N35 de parallelweg op te rijden om vervolgens de weg te vervolgen over de Pruimersallee en de Hondemotsweg of de Stobbenbroekerweg. Wethouder Wout Wagenmans: ‘Het veelvuldig gebruik van de sluiproutes leidt tot ontoelaatbare gevaarlijke situaties op de parallelweg. We moeten maatregelen nemen anders gaan er ongelukken gebeuren. De verkeersdruk leidt tot grote zorgen over de verkeersveiligheid bij omwonenden, voetgangers en fietsers. Daarnaast worden de rijbaan en de bermen van de smalle gemeentelijke wegen stuk gereden.’ De maatregelen worden in goed overleg met bewoners, provincie en Rijk genomen.

Voorgenomen is de Pruimersallee nabij de parallelweg van de N35 af te sluiten zoals weergegeven op bijgaande afbeelding. Door deze maatregel kan auto- en vrachtverkeer geen gebruik meer maken van de Pruimersallee. Echter, voor landbouwvoertuigen blijft het wel mogelijk de Pruimersallee als doorgaande weg te gebruiken. Ook voor (brom)fietsers en motorrijders blijft de Pruimersallee vrij toegankelijk. In geval van calamiteiten kunnen de hulpdiensten de afsluiting passeren door één van de paaltjes neer te laten met een bij hen aanwezige sleutel.

Reageren

Op maandag 13 maart  a.s van 16.00 tot 17.00 uur en op donderdag 16 maart a.s. van 13.00 tot 14.00 uur houdt de gemeente een inloopspreekuur om over de maatregelen van gedachte te wisselen. Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij de receptie van het gemeentehuis aan de Zwolsestraat 16 in Raalte en vragen naar het inloopspreekuur. Ook een schriftelijke reactie is mogelijk per mail via mailadres info@raalte.nl of door een brief te sturen ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van Raalte, Postbus 140, 8100 AC  Raalte. Inzenden kan tot 18 maart a.s. De reacties maken deel uit van de besluitvorming van het college van burgemeesters wethouders.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk