Afval, een hoop om te doen!

Afgelopen donderdag 28 september heeft de raad zich uitgesproken over afvalinzameling. Een onderwerp dat veel heeft losgemaakt bij de inwoners van Raalte.

Er is de afgelopen jaren al veel veranderd als het gaat om afvalinzameling. ‘Het is de kunst de balans te vinden tussen het serviceniveau, milieuwinst en lagere kosten’, aldus Rinus Hoogeslag, raadslid van GemeenteBelangen.
Het is goed om te streven naar verbetering van het scheidingspercentage, anderzijds moet er oog zijn voor de goedwillende burger. GemeenteBelangen is dan ook blij dat er geluisterd is naar inwoners en er voorlopig geen wijziging plaatsvindt in het aantal keren dat restafval wordt ingezameld.
GemeenteBelangen is verder positief over de andere maatregelen die worden doorgevoerd om de afvalscheiding te verbeteren. Vanaf volgend jaar zijn er geen kosten meer verbonden aan de tweewekelijkse leging van de GFT-bak en ook kan het grove tuinafval kosteloos bij het milieustation gebracht worden.
Op dit moment is het nog niet mogelijk om luiers/incontinentiemateriaal te recyclen. Er zijn diverse pilots in het land en we volgen deze ontwikkelingen op de voet. We zullen blijven zoeken naar alternatieven en waar mogelijk hierbij aansluiten.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk