Afvoer grond Heesweg 44

Afvoerkosten grond Heesweg 44 niet onnodig hoog 

Bij de afvoer van vervuilde grond van het perceel Heesweg 44 zijn in 2012 niet meer kosten gemaakt dan strikt noodzakelijk was. Deze conclusie blijkt uit het evaluatierapport dat opgesteld is in 2012 naar aanleiding van de sanering van het aangetroffen stortgat op de Zegge VII. In het evaluatierapport is te lezen dat de afgevoerde grond niet voor hergebruik geschikt was, bijvoorbeeld als industriegrond. De gemeente heeft dit nogmaals vastgesteld naar aanleiding van vragen die gesteld waren over dit onderwerp. Wethouder Wout Wagenmans: ‘Het rapport toont aan dat de afgevoerde grond niet voor hergebruik geschikt was, ook niet als industriegrond. Het proces is op dit punt adequaat doorlopen en we hebben niet meer kosten gemaakt dan noodzakelijk’.

Sanering

Bij de sanering van het perceel Heesweg 44 is de afgevoerde grond onderzocht op mogelijkheden voor hergebruik. Het grootste gedeelte van de grond was door de vervuiling niet herbruikbaar. Alleen de vrijgekomen bovengrond kon op de locatie worden hergebruikt.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk