Amendement cliëntenparticipatie in het sociaal domein

Vanavond tijdens de raadsvergadering stond het agendapunt “Vaststellen adviesraad sociaal domein” op de raadsagenda.

In Raalte zijn op dit moment 2 adviesraden actief in het sociaal domein: de WMO-raad en de Adviesraad Werk en Inkomen. Deze 2 adviesraden worden samengevoegd tot 1 adviesraad. Echter was naar mening van de fractie van GemeenteBelangen de cliëntenparticipatie onvoldoende geborgd in de visienota “Adviesraad Sociaal Domein Raalte 2022”. Voor GemeenteBelangen is het belangrijk dat cliënten aan de voorkant maar ook aan de achterkant van een beleid mee kunnen praten en gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven. Hiervoor heeft de fractie van GemeenteBelangen een “Amendement cliëntenparticipatie in het sociaal domein” ingediend. Deze is raad breed aangenomen.

Bijlage: Amendement cliëntenparticipatie in het sociaal domein

Interessant? Deel het direct met uw netwerk