Asielzoekerscentrum Raalte

Geen asielzoekerscentrum voor Raalte

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)  heeft de gemeente laten weten dat een azc in Raalte niet langer nodig is. Er komen minder asielzoekers naar Nederland dan eerder werd verwacht. Veel bestaande opvanglocaties staan daardoor (gedeeltelijk) leeg. Landelijk is geconcludeerd dat er voor 2016 en 2017 voldoende opvangcapaciteit is. Burgemeester Martijn Dadema geeft in een reactie aan: “Wij hebben medewerking willen verlenen aan de vestiging van een azc vanwege onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen in nood op te vangen. Dat blijkt nu niet langer nodig. Ik ben en blijf trots op onze inwoners die zich positief hebben ingezet”.

Urgentie

De informatie dat het ministerie de benodigde azc-capaciteit aan het heroverwegen was, kwam vlak voor de zomervakantie nog als een verrassing. Kort daarvoor riep de Staatssecretaris gemeenten nog op medewerking te verlenen aan de realisatie van nieuwe azc-plekken. Op basis van die urgentie stemde de gemeenteraad op 24 mei in met de komst van een azc naar Raalte.

Waardering

We zijn nu niet verrast door het bericht dat het niet langer nodig is een azc in Raalte te realiseren. “Wie de kranten leest, ziet dat de instroom fors lager is dan eerder werd verwacht. Niemand kan in de toekomst kijken, maar het is logisch dat er geen nieuwe azc’s worden gebouwd als er voldoende capaciteit en zelfs leegstand is”, aldus burgemeester Dadema. “Wij hebben als gemeente samen met onze inwoners veel energie in dit proces gestopt. Veel inwoners hebben meegedacht met de planvorming en het verbinden van het geplande azc met onze samenleving.

Niet iedereen was het met de plannen eens. Een aantal inwoners had moeite met de komst, de plek of de omvang van het azc. Ook die inwoners en ondernemers hebben, ondanks die bedenkingen, actief deelgenomen aan de werkgroepen. Of alles nu voor niets is geweest? Nee, dat is het zeker niet. Ik heb al eerder mijn waardering uitgesproken over hoe de inwoners van de gemeente Raalte met dit onderwerp zijn omgegaan. Ik ben trots als ik zie hoe onze samenleving op dit moeilijke vraagstuk heeft gereageerd. Een nuchtere en gastvrije gemeenschap die altijd weer bereid was het gesprek te voeren, hoe moeilijk dat soms ook was. En uiteindelijk heeft een grote meerderheid gezegd dat deze groep mensen welkom is in Raalte. Dat maakt ons trots”.

Gevolgen Raalte

Het beëindigen van het plan voor het azc heeft voor Raalte geen grote consequenties. Over de voorbereidingskosten die de gemeente heeft gemaakt tot aan het raadsbesluit in mei zijn, vanwege de regierol die Raalte had, sluitende afspraken met het COA gemaakt. Kort na het raadsbesluit werd de planvorming stilgelegd.

Het bericht dat er geen azc in Raalte komt, betekent ook dat het onderzoek naar de Taalschool in Heeten wordt beëindigd.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk