Award voor Raalter bedrijven komt er niet

Gisteren, dinsdag 10 november was er de jaarlijkse begrotingsvergadering in het gemeentehuis. GemeenteBelangen heeft het college van B&W tijdens deze raadsvergadering opnieuw gevraagd om een award in het leven te roepen. Deze erkenning is voor Raalter bedrijven die zich bovenmatig inspannen om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten deelnemen aan het arbeidsproces. De bedrijven of instellingen worden zo extra in het zonnetje gezet én GemeenteBelangen verwacht dat deze award versterkend zal werken. Zo zien bedrijven en inwoners van elkaar dat iedereen een kans krijgt en verdient op de arbeidsmarkt.

GemeenteBelangen vindt dat iedereen moet kunnen blijven meedoen, ook de inwoners die een achterstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hoewel onderwijsinstellingen en de gemeente zich al maximaal inspannen om deze groep hieraan te laten deelnemen, is er nog steeds een grote vraag naar stage- en arbeidsplekken. Zeker in deze moeilijke tijden blijft het van cruciaal belang dat iedereen mee kan doen in de Raalter samenleving en dit te stimuleren.

In april 2018 is er ook al aandacht gevraagd voor deze award dmv schriftelijke vragen vanuit GemeenteBelangen.

Verantwoordelijk wethouder van Loevezijn gaf in zijn reactie aan niets te voelen voor een award. Bovendien zou er geen draagkracht voor zijn vanuit de Raalter ondernemers. Helaas komt er dus geen award om zo de ondernemers elkaar te stimuleren om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. En hiermee ook de aandacht te blijven houden voor deze potentiële arbeidskrachten.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk