Bedrijvenlocatie Heino

GemeenteBelangen onderschrijft het belang van een gezond ondernemersklimaat op plaatselijk niveau. In haar verkiezingsprogramma heeft GemeenteBelangen toegezegd dat uitbreiding van bestaande bedrijven in buurtdorpen mogelijk moet zijn. Zo is één van de ambities in het Roalter Akkoord dat bedrijven de kans blijven houden om zich in hun eigen kern te vestigen of uit te breiden. Ook staat in het Roalter Akkoord dat er bij de verkoop van bedrijventerreinen maatwerk geleverd wordt. De situatie in Heino is daar een voorbeeld van en daarom heeft ons raadslid Irene Weertman-Halfwerk afgelopen week schriftelijke vragen gesteld hierover aan het college.

Deze zijn hier te lezen:   

GemeenteBelangen vraagt dan ook het college om nu invulling te geven aan de afspraken in het Roalter Akkoord en met de betrokken ondernemers in Heino oplossingsgericht naar maatwerk te zoeken.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk