Bedrijventerrein Blankenfoort

Stedenbouwkundig plan voor uitbreiding bedrijventerrein Blankenfoort vastgesteld

Het stedenbouwkundig plan voor de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort in Heino is door het college van de gemeente Raalte vastgesteld. Dat gebeurde op dinsdag 5 januari. Het bedrijventerrein wordt uitgebreid met 3,5 hectare netto uitgeefbaar terrein, te verdelen in circa 17 kavels in verschillende groottes. Wethouder Wout Wagenmans: “De uitbreiding van het bedrijventerrein is hard nodig. Ondanks de gevolgen van corona, is de animo onder geïnteresseerde ondernemers onverminderd groot”.

Het stedenbouwkundig plan is tot stand gekomen met hulp van Heino Aktief, ondernemers op het huidige bedrijventerrein en omwonenden. Zij hebben meegedacht in de totstandkoming van het plan door hun ideeën, verbeterpunten en wensen door te geven.

Ontwerpbestemmingsplan
De gemeente heeft geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillende belangen. Nu het stedenbouwkundig plan is vastgesteld, wordt overgegaan tot het voorbereiden van het ontwerpbestemmingsplan.

Locatie uitbreiding

De uitbreiding van het bedrijventerrein komt ten oosten van het bestaande bedrijventerrein Blankenfoort, ten oosten van de Lentheweg, ten zuiden van de N35 (de Zwolseweg, randweg om Heino) en ten noorden van de Van der Capellenweg.

Grootte kavels

De kavels op het nieuwe Blankenfoort variëren in grootte. Langs de N35 zijn drie grote kavels beschikbaar. Centraal en aan de zuidrand komen kleinere bedrijfskavels. Aan de zuidkant komen, gelet op omliggende woningen, ook de lichtere bedrijfscategorieën.

Het stedenbouwkundig plan is te vinden op www.raalte.nl/uitbreiding-bedrijventerrein-blankenfoort.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk