Bestemmingplan bedrijventerrein Blankenfoort

Bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Blankenfoort vastgesteld door college

Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort in Heino is op 9 november door het college vastgesteld. Een nieuwe mijlpaal voor ondernemend Heino. Na afronding van de bestemmingsplanprocedure hoopt de gemeente zo snel mogelijk te kunnen starten met de uitgifte van de kavels en het bouwrijp maken van het gebied.

In Heino is al langere tijd een gebrek aan ruimte en mogelijkheden voor ondernemers die hun bedrijf willen uitbreiden of willen nieuwbouwen. Daarom is besloten bedrijventerrein Blankenfoort uit te breiden in oostelijke richting. Zo komt er 3,5 hectare netto uitgeefbaar terrein bij. Een flink aantal ondernemers heeft al aangegeven interesse te hebben in een kavel.

Langgekoesterde wens
Wethouder Wout Wagenmans is blij met de uitbreiding van het bedrijventerrein. “Als gemeente vinden we het belangrijk dat ondernemers goed worden gefaciliteerd. In elke kern van de gemeente Raalte. Daar steken wij graag onze nek voor uit. Met de uitbreiding van Blankenfoort gaat een langgekoesterde wens in vervulling voor Heino.”

Eenheid met bestaande terrein
Bij de totstandkoming van het plan is goed gekeken naar het al bestaande bedrijventerrein. Het is bedoeling dat zowel het oude als nieuwe deel straks een mooie eenheid vormen. Dit wordt gerealiseerd door ruimtelijke structuren, zoals groen en water, van het bestaande bedrijventerrein door te trekken in de uitbreiding.

Besluitvorming

De gemeenteraad bespreekt het plan op donderdag 2 december in een rond-de-tafelgesprek. Wilt u meepraten? Dat kan! U kunt zich tot uiterlijk 2 december 12.00 uur aanmelden via griffie@raalte.nl. U kunt het rond-de-tafelgesprek ook volgen. Dit kan vanaf 19.30 uur via http://raalte.notubiz.nl/live De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 december een besluit over het plan. Ook dat is via bovenstaande link vanaf 19.30 uur te volgen.

Vervolg
Na vaststelling door de gemeenteraad wordt het plan voor een periode van zes weken voor beroep en bezwaar ter inzage gelegd. Ondertussen gaat de gemeente verder met de voorbereiding voor het uitgeven van de kavels en bouwrijp maken van het gebied.

Ga voor meer informatie naar http://raalte.nl/uitbreidingblankenfoort

Interessant? Deel het direct met uw netwerk