Bestemmingsplan woningbouwlocatie Franciscushof Zuid

Het college van B&W van de gemeente Raalte heeft het ontwerpbestemmingsplan voor nieuwbouwlocatie Franciscushof Zuid in Raalte vastgesteld. Het plan ligt vanaf 15 juli voor zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen eventuele zienswijzen worden ingediend. Daarna stelt de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan vast.

Wethouder Wout Wagenmans: “Er is veel vraag naar woningen, ook in Raalte. Met dit plan kunnen we 163 woningen realiseren voor verschillende doelgroepen en in diverse prijsklassen. Zowel koop als huur. De woningen worden verdeeld over vier deelgebieden van in totaal circa 24 hectare. Elk deelgebied krijgt een eigen karakter.”

Over het plan

Franciscushof Zuid ligt tussen de N35 en het al gerealiseerde deel van Franciscushof. De bouw van de woningen in de deelgebieden de Erven en de Velden zal voor een groot deel projectmatig worden uitgevoerd. Voor de woningen in de deelgebieden het Eiland en Bosrijk wordt ruimte geboden aan collectief of particulier opdrachtgeverschap.

In het plan is veel aandacht voor de groen- en waterstructuur, duurzaamheid en verkeersontsluiting. Er komt een brede geluidswal met beplanting tussen de N35 en het nieuwbouwplan. In het ontwerp is rekening gehouden met de eventuele toekomstige opwaardering van de N35.

Vervolg
De gemeenteraad stelt het definitieve bestemmingsplan – na behandeling van eventuele zienswijzen – vast. Het streven is om de vaststelling in oktober te laten plaatsvinden. De kaveluitgifte kan in dat geval begin 2022 van start. Het bouwrijp maken van het terrein start in de eerste helft van 2022.

Interesseformulier
Heeft u belangstelling voor een kavel in nieuwbouwplan Franciscushof Zuid? Of wilt u op de hoogte gehouden worden over de voortgang van het project? Registreer u dan via het interesseformulier op de website van de gemeente Raalte.

Kijk voor meer informatie op http://raalte.nl/franciscushof-zuid

Interessant? Deel het direct met uw netwerk