Bestrijding eikenprocessierups in 2015

De gemeente gaat ook in 2015 de eikenprocessierups in Raalte bestrijden. Net als vorig jaar doen we dit door preventieve bestrijding met een biologisch middel (Xen Tari). Deels binnen de prioritaire gebieden binnen de bebouwde kom, deels op enkele routes buiten de bebouwde kom.

Langs het Overijssels kanaal tussen de Aakstraat en de komgrens worden zeer binnenkort nematoden ingezet tegen de rupsen. Dit zijn aaltjes, die de rupsen doden.

Routes

De prioritaire routes binnen de bebouwde kom zijn leidend in de beheersing van de overlast van de eikenprocessierups. Voor 2015 zijn deze niet gewijzigd.

Enkele routes buiten de bebouwde kom worden behandeld door middel van bespuiting met Xen Tari. Nesten worden hierbij grotendeels voorkomen, maar niet weggezogen. Voor deze werkwijze komen enkele gemeentelijke wegen in aanmerking die gebruikt worden als schoolfietsroute tussen de verschillende kernen van Raalte en Raalte-dorp.

Xen Tari

Het middel Xen Tari is een biologisch middel dat in de kroon van de bomen wordt geblazen. Het bespuiten wordt maximaal twee keer uitgevoerd. Enkele wegen worden niet behandeld met Xen Tari omdat hier beschermde vlindersoorten voorkomen.

Planning

De bestrijding vindt dit jaar in de 1ste helft van mei plaats. Dit is afhankelijk van de bladontwikkeling van de bomen. Binnen de vastgestelde prioritaire gebieden (binnen de bebouwde kommen) worden de daarna alsnog voorkomende nesten die voor overlast (kunnen) zorgen, weggezogen.

De bestrijding vindt zowel overdag als ’s nachts plaats, waarbij geprobeerd wordt de overlast tot een minimum te beperken.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Raalte telefoon 0572 347 799 of via  http://www.raalte.nl/bestrijding-eikenprocessierups. Ook liggen tekeningen in de informatiehoek op het gemeentehuis, Zwolsestraat 16 in Raalte. Hierop kunt u zien op welke locaties de rupsen worden bestreden.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk