Bestrijding eikenprocessierups

Bestrijding eikenprocessierups in 2017

Binnenkort begint de gemeente met de bestrijding van de eikenprocessierups in de gemeente Raalte. Net als voorgaande jaren gebruiken we voor preventieve bestrijding een biologisch middel (Xen Tari). Dit middel zetten we in op een deel van de prioritaire gebieden binnen de bebouwde kom en op enkele routes buiten de bebouwde kom.

Langs het Overijssels kanaal tussen de Aakstraat en de komgrens gebruiken we een andere methode. Daar worden nematoden ingezet tegen de rupsen. Dit zijn aaltjes die de rupsen doden.

Routes

Bij de beheersing van de overlast van de eikenprocessierups binnen de bebouwde kom zijn de prioritaire gebieden leidend in de beheersing. Dit zijn dezelfde locaties als voorgaande jaren.

Enkele routes buiten de bebouwde kom worden behandeld door de bomen met Xen Tari te bespuiten. Nesten worden hierbij grotendeels voorkomen, maar niet weggezogen. Voor deze werkwijze komen enkele gemeentelijke wegen in aanmerking die gebruikt worden als schoolfietsroute tussen de verschillende kernen van Raalte en Raalte-dorp.

Xen Tari

Het middel Xen Tari is een biologisch middel dat in de kroon van de bomen wordt geblazen. Het bespuiten wordt maximaal twee keer uitgevoerd. Enkele wegen worden niet behandeld met Xen Tari omdat hier beschermde vlindersoorten voorkomen.

Planning

We verwachten dit jaar in de tweede helft van mei te starten met de bestrijding. Een exact moment is nog niet te geven, omdat het afhankelijk is van het temperatuurverloop en bladontwikkeling van de bomen. Als er binnen de vastgestelde prioritaire gebieden (binnen de bebouwde kommen) daarna toch nog nesten ontstaan die voor overlast (kunnen) zorgen, dan worden deze weggezogen.

De bestrijding vindt zowel overdag als ’s nachts plaats, waarbij proberen we de overlast tot een minimum te beperken.

Meer informatie?

Op www.raalte.nl leest u meer over de bestrijding en de prioritaire routes en gebieden. Ook kunt u bellen met de gemeente telefoon 0572 347 799. De tekeningen met de routes liggen ook in de informatiehoek van het gemeentehuis, Zwolsestraat 16 in Raalte. Hierop kunt u zien waar we de rupsen bestrijden.

De rechtstreekse link naar de informatie op de website is:

https://www.raalte.nl/bestrijding-eikenprocessierups

Interessant? Deel het direct met uw netwerk