Betaalbare woningen voor jongeren in de gemeente Raalte

GemeenteBelangen maakt zich zorgen over de ontwikkelingen op de woningmarkt.

Jongeren en jonge gezinnen (starters) hebben op dit moment amper kans om aan een betaalbare koopwoning te komen in de gemeente Raalte. Er zijn steeds meer jongeren die uit de gemeente Raalte vertrekken, omdat ze geen betaalbare woning kunnen vinden in de verschillende kernen van de gemeente Raalte.

Als een jongere of jong gezin met een modaal inkomen op dit moment naar de bank gaat kan hij of zij ongeveer €175.000 lenen en voor dit bedrag wordt geen woning gebouwd. We hebben het dan nog niet eens over jongeren met een studieschuld of zonder een vast arbeidscontract.

Wanneer er wel koopwoningen vrijkomen die enigszins betaalbaar zijn, worden deze royaal overboden door mensen elders uit het land, die (veel) meer betalen dan de vraagprijs.

Als we er voor willen zorgen dat jongeren met een sociale en economische binding een kans krijgen op de woningmarkt, dan moeten we zorgen voor betaalbare woningen en de voorwaarden daarvoor scheppen. Het bouwen van deze woningen is van cruciaal belang voor de vitaliteit én de sociale en economische ontwikkeling van Raalte en haar buurtdorpen.

Als Raalte en haar buurtdorpen verworden tot woondorpen voor mensen van elders, zonder enige sociale of economische binding, dan heeft dat op termijn dramatische gevolgen voor Raalte en haar buurtdorpen. Wij zullen er voor moeten waken dat onze vitale dorpen vitaal blijven!

GemeenteBelangen wil graag dat het college bij het opstellen van een woonvisie niet alleen kijkt naar het aantal koopwoningen, maar ook dat zij duidelijke maatregelen neemt om er voor te zorgen dat onze jongeren over betaalbare koopwoningen kunnen beschikken. Jongeren en jonge gezinnen zijn in alle opzichten de toekomst voor de gemeente Raalte. We moeten nu maatregelen nemen en deze ook in de woonvisie opnemen. Een maatregel kan zijn om een huisvestingsverordening op te stellen en hierin afspraken maken met betrekking tot de sociaal en economische binding. Ook het herinvoeren van de starterslening kan starters helpen. Ook vraagt GemeenteBelangen of er een pilot kan komen met Tiny Houses.

Hieronder zijn de schriftelijke vragen aan het college te lezen:

Interessant? Deel het direct met uw netwerk