Betaald parkeren Raalte

Principe akkoord over afschaffen betaald parkeren

Het Raalter Ondernemers Verbond (ROV)/de centrumondernemers en de gemeente hebben een principe akkoord bereikt over de financiële consequenties van het afschaffen van het betaald parkeren in het centrum van Raalte. Het onderhandelingsresultaat is inmiddels bekrachtigd door burgemeester en wethouders en door een aantal belangrijke stakeholders binnen het ROV/de centrumondernemers. Uiteindelijk moeten ook de gemeenteraad en de centrumondernemers het akkoord goedkeuren.

Voorzitter ROV Henny Zomer: “Geen gemakkelijk onderwerp, waar al heel veel geschiedenis aanhangt. Ik ben ik weet niet de hoeveelste voorzitter van het ROV die over dit onderwerp heeft gesproken, maar ik vind het fijn dat er nu een voorstel ligt, dat voorgelegd mag en kan worden aan de centrumondernemers. Zij zullen uiteindelijk hierin beslissen.”

Wethouder Jacques van Loevezijn: “We zijn blij dat we samen tot dit akkoord zijn gekomen. Er is veel over het betaald parkeren gesproken en het is goed om nu te kunnen zeggen dat we eruit zijn met elkaar.”

Discussie over betaald parkeren

Al langere tijd wordt gediscussieerd over het betaald parkeren in het centrum van Raalte en het mogelijk afschaffen ervan.  In maart heeft de gemeenteraad in een motie het college van B&W verzocht op korte termijn in contact te treden met het ROV om het parkeerbeleid in Raalte te bespreken en heeft daarbij de volgende kaders meegegeven:

  • het parkeerbeleid ziet toe op regulering (betaald of onbetaald);
  • bij afschaffing van betaald parkeren dragen zowel de Raalter centrumondernemers als de gemeente Raalte substantieel bij aan de kosten, zoals ook gedaan is in de gemeente Hellendoorn (voorstel van de gemeente Hellendoorn).

betaald-parkeren

Onder begeleiding van een externe procesbegeleider zijn gesprekken gevoerd tussen delegaties van het ROV/centrumondernemers enerzijds en de gemeente anderzijds. Doel van die gesprekken was om te verkennen of er overeenstemming kon worden bereikt over de financiële bijdrage van beide partijen in de kosten van het afschaffen van betaald parkeren. Het afschaffen van het betaald parkeren kost ongeveer € 2,1 mln. Het gaat daarbij onder meer om de kosten van het afboeken van eerdere investeringen. Tussen beide delegaties is afgesproken dat het ROV/de centrumondernemers een bijdrage leveren van € 750.000 te betalen in 10 jaarlijkse termijnen. Voor de gemeente Raalte betekent dit een investering van € 1,35 mln, waarvan € 350.000 kan worden betaald uit de Reserve Parkeren.

Vervolg

Het bereikte akkoord moet nu eerst bekrachtigd worden door zowel de centrumondernemers als de gemeenteraad. De bijeenkomst voor de centrumondernemers vindt plaats op donderdag 29 september a.s. om 19.30 uur bij Zwakenberg in Raalte en de gemeenteraad zal naar verwachting op 10 november een besluit nemen.

De centrumondernemers worden over het principe akkoord per post op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor de vergadering op donderdag 29 september.

Het afschaffen van betaald parkeren betekent dat het parkeren in het centrum op een andere manier gereguleerd moet worden, bijvoorbeeld door het gebruik van een blauwe zone. In overleg met belanghebbenden worden daarvoor plannen ontwikkeld.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk