Bijeenkomst RIBW

Op donderdag 8 december j.l werd door RIBW IJssel Vecht een presentatie gegeven aan de raadsleden van de gemeente Raalte met als doel kennis te maken met het  werk  van de  Regionale Instelling voor Begeleiding Wonen en Welzijn. Raadslid Wim de Hair van Gemeentebelangen was er bij en legt uit wat de RIBW allemaal doet.

De RIBW begeleidt mensen met psychische of psychosociale problemen die om verschillende redenen niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving.  Zij kunnen professionele begeleiding ontvangen in bijvoorbeeld woonvoorzieningen. Deze ondersteuning kan kort of langdurend zijn. De 23 RIBW’s in Nederland bieden aan meer dan 24.000 mensen zorg en dienstverlening op maat.

Deze ondersteuning is bedoeld voor mensen met psychische beperking vanaf 16 jaar .

Wie begeleiding wil door een RIBW moet beschikken over een indicatie. Deze indicatie wordt gegeven door het CIZ. ( Centrumindicatiestelling Zorg ). Voor Salland is deze CIZ vestiging in Zwolle.

De RIBW IJssel Vecht, waaronder Raalte is ingedeeld,  is  een onderdeel van de RIBW Groep Overijssel die in totaal met 700 medewerkers 2900 cliënten verzorgd. In Raalte wordt samengewerkt met o.a Parabool, Dimence, Salland Wonen, gemeente Raalte, Carmel college, Zonnehof Sallcon,Larcom, ZoZijn, Scholen en huisartsen.

Enkele cijfers voor Raalte:

 

48 cliënten met ambulante begeleiding

85 cliënten/deelnemers bij het Werkstation de Hees.

16 cliënten/deelnemers bij boerderij Het Oosterbroek te Luttenberg

11 cliënten wonen beschermd in woningen in Raalte

uitbreiding naar 23 plaatsen in Sallandse Poort Oost.( 2012-2013)

In het Activiteiten centrum aan de Westdorplaan 2 ( de oude bieb ) maken ongeveer 30 mensen gebruik van de inloopfunctie om een kop koffie te drinken en een krant te lezen. In de nabije toekomst zal dit centrum gesloten worden in verband met woningbouwplannen op deze locatie, een verhuizing naar de Joetse wordt momenteel onderzocht.

 

Wim de Hair

Interessant? Deel het direct met uw netwerk