Bijeenkomst tussenadvies woningbouw Heino

16 januari: bijeenkomst tussenadvies woningbouw Heino

In Heino is ruimte voor woningbouw. De vraag is: waar komen deze woningen? De kopgroep, bestaande uit zeven inwoners uit Heino en drie ambtenaren van de gemeente Raalte, heeft eerder dertien locaties als kansrijk aangemerkt. Momenteel stelt de kopgroep, na overleg met vakspecialisten van de gemeente en enkele ketenpartners, een tussenadvies op waarin ze de beoordeling van de locaties uiteenzet.

Op woensdagavond 16 januari licht de kopgroep haar tussenadvies aan het dorp toe. Geïnteresseerden voor deze openbare bijeenkomst zijn om 19.30 uur van harte welkom bij Bij Ne9en in Heino. U kunt het tussenadvies vanaf vrijdag 11 januari op www.raalte.nl/woningbouw-heino lezen. Na de toelichting van het tussenadvies is er ruimte voor het stellen van vragen.

Na 16 januari kunt u tot uiterlijk 24 februari 2019 reageren op de bevindingen van de kopgroep. Dit kan via francisca.holtman@raalte.nl. De kopgroep stelt vervolgens, met in achtneming van de binnengekomen reacties, een eindadvies op. Dit eindadvies wordt aan het college en de gemeenteraad aangeboden voor besluitvorming over de te ontwikkelen woningbouwlocaties. Besluitvorming door de gemeenteraad wordt vóór de zomer 2019 verwacht. Kijk voor meer informatie op www.raalte.nl/woningbouw-heino.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk