Buurtsportcoaches uitbreiding inzet Raalte

Alle inwoners van 0 tot 100 jaar plezier laten beleven aan sporten, bewegen en cultuur; dat vindt de gemeente Raalte belangrijk. Daarom kunnen scholen, sport- en cultuurverenigingen uit de gemeente Raalte ook na 2021 gebruik blijven maken van een buurtsportcoach. De gemeente Raalte gaat namelijk door met de deelname aan de Brede Regeling Combinatiefuncties. Sportbedrijf Raalte blijft deze regeling in de gemeente Raalte uitvoeren.

Wethouders Dennis Melenhorst, Frank Niens en Gerria Toeter zijn enthousiast: “De buurtsportcoaches ontwikkelen allerlei activiteiten, stimuleren samenwerking én ondersteunen verenigingen en onderwijs. Het is een belangrijk project waarin alles gericht is op bewegen, gezond gedrag en het tegengaan van overgewicht. Met dit project willen we jongeren stimuleren om hun talenten en een levenslang plezier in sport en cultuur te ontwikkelen. Daarnaast is er met de verdere inzet van buurtcoaches meer aandacht voor de gezondheid van alle inwoners en het vitaal houden van onze verenigingen.”

Inzet van de buursportcoaches

De gemeente Raalte doet sinds 2010 mee met de regeling Combinatiefuncties van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de eerste twee fases van deze regeling lag de focus met name op jeugd en jongeren, bijvoorbeeld met de inzet van de buurtsportcoaches binnen het bewegingsonderwijs en het schoolzwemmen. Vanuit de doelen en ambities in het Roalter Sportakkoord, dat vorig jaar met lokale partijen is vormgegeven en ondertekend, wordt de inzet van de buurtsportcoaches de komende jaren uitgebreid. Zij gaan ook de Raalter sportverenigingen ondersteunen en de lokale werkgroepen in de dorpskernen begeleiden. Ook komt er in samenwerking met de Beweegmakelaar meer aandacht voor beweegstimulering van ouderen en volwassenen. Daarnaast blijven de sportconsulent en regiocoach aangepast sporten actief en houdt cultuur een belangrijke plek met de inzet van de combinatiefunctionaris cultuur.

Financiering geborgd

Uit een onderzoek met lokale partners in het eerste kwartaal van 2021 blijkt dat met de Rijksbijdrage (40%), de opgebouwde reserve, cofinanciering vanuit de betrokken partijen en projectsubsidies vanuit de gemeente de financiering in ieder geval geborgd kan worden tot en met 2023.

Meer informatie

Meer informatie over taken en werkzaamheden van de buurtsportcoaches in Raalte is te vinden op http://www.sportbedrijfraalte.nl en op te vragen via http://info@sportbedrijfraalte.nl

Interessant? Deel het direct met uw netwerk