Carillon Kruisverheffing

Carillon Kruisverheffing blijft bespeeld worden

Het carillon in de toren van de Basiliek Kruisverheffing blijft bespeeld worden. Dat staat in de overeenkomst die de stichting Vrienden van de Beiaard en de Gemeente Raalte vandaag ondertekenden.

Het exploiteren van een carillon is eigenlijk geen taak van een gemeente. Maar omdat we het behouden van dit Carillon belangrijk vinden voor Raalte, pakken we dit samen met de stichting op. De stichting verzorgt het bespelen van het carillon door beiaardier Henk Veldman en de gemeente neemt zaken zoals onderhoud, verzekering en elektriciteitsverbruik voor haar rekening.

Het carillon van Raalte, ook wel beiaard genoemd, is in 1974 gebouwd en bestaat uit 37 klokken. Het carillon werd tot 1 januari 2017 handmatig op woensdag en op vrijdag een uur bespeeld door de beiaardier. Daarnaast bespeelt de carilloncomputer het carillon.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk