Carla Hoge trekt zich terug als wethouder: Persbericht

Carla Hoge (Gemeentebelangen) ziet voor zichzelf geen mogelijkheid meer om nog als wethouder van de gemeente Raalte te kunnen functioneren. Haar portefeuille rond het accommodatiebeleid kwam de laatste maanden politiek en bestuurlijk onder grote druk te staan. Volgens Carla Hoge ontbreekt de steun vanuit de raad voor het door het college voorgestelde beleid.

Voor de door de gemeenteraad voorgestelde  oplossingsrichting en het gekozen proces ten aanzien van de accommodaties in twee kleine kernen kan en wil zij niet langer bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. Dit zou in haar ogen een integrale afweging van alle benodigde investeringen in accommodaties op het gebied van huisvesting van scholen, sport, zwemmen en cultuur, gemeentebreed ernstig belemmeren. Carla Hoge had het accommodatiebeleid graag tot een goed einde willen brengen, maar ziet daartoe, onder de gegeven omstandigheden, geen mogelijkheid meer.

Tot aan het moment dat er een vervanger voor Carla Hoge is aangesteld, worden haar portefeuilles door de overige leden van het college waargenomen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk