Arbeidsparticipatie en inkomen

Rond de Tafeloverleg

Donderdagavond 28 april om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda:   Raadsvoorstel vrijstellen van leges evenementen 2022 (door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Raadsvoorstel Visie reïntegratie (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)   Klik hier voor de volledige agenda: Agenda U kunt de vergadering volgen via de…

Lees meer »

Samenlevingsvisie GemeenteBelangen

Graag presenteren wij de samenlevingsvisie van onze Politieke Partij GemeenteBelangen Raalte. Het is een werkdocument dat voortdurend, vanwege veranderingen in de maatschappij, door ons wordt bijgesteld. Op deze wijze is deze samenlevingvisie ons kompas voor het bedrijven van politiek. Het is zowel een praktisch handvat voor de dagelijkse politiek als ook een weergave van de opvattingen van onze partij voor de komende jaren. Het bestaan van deze…

Lees meer »

Gemeente Raalte beëindigt samenwerking met interim-directeur De Productie

Gemeente Raalte beëindigt samenwerking met interim-directeur De Productie De gemeente Raalte beëindigt de samenwerking met de interim-directeur van De Productie. Afgelopen juli werd formeel bevestigd dat zijn contract niet wordt verlengd en dus per 31 december 2021 stopt. De aanleiding hiervoor is een verschil van inzicht over de invulling van de werkzaamheden van De Productie.…

Lees meer »

Twee sessies Rond de Tafeloverleg

Donderdagavond 18 november om 19.30 uur zijn er twee sessies Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: RdT 1: Raadsvoorstel verordening gegevensverstrekking BRP (door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Verdiepende sessie bevoegdheden raad en college en participatie onder Omgevingswet (bespreekstuk) RdT 2: Update transformatieplan sociaal domein (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)…

Lees meer »

Open inloop consulenten werk

Burgemeester roept op: “Niet solliciteren, maar langskomen” “Wij zoeken vier nieuwe collega’s. Je bent gewoon niet in staat om de mensen om je heen te negeren: altijd betrokken en nieuwsgierig. Je hebt geen fobie voor administratie, maar het liefst ben je de hele dag met mensen in de weer. Je bent een fixer, je motto…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Voorzitter: dhr. M.P. Dadema   Donderdagavond 4 november om 19.30 uur is er een raadsvergadering met de volgende onderwerpen op de agenda: Installatie de heer A.J.M. Tijs Stemming over motie steun agrarische sector Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening nr. 47, omgeving Oude Twentseweg 16 (hamerstuk) Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 2e partiele herziening, nr.…

Lees meer »

Contract met 2Switch verlengd

2Switch blijft de komende jaren de kringloop van Raalte In opdracht van de gemeente Raalte verlengt ROVA na een aanbesteding het contract met de 2Switch kringloopwinkel in Raalte voor de komende zeven jaar. Zo blijft het voor de inwoners van de gemeente Raalte mogelijk om ook voor een klein bedrag goederen aan te schaffen. Daarnaast…

Lees meer »

Toekomst boerderij Strunk

Boerderij Strunk wordt multifunctioneel centrum voor Raalte Dit jaar is er hard gewerkt aan de restauratie van boerderij Strunk. Inmiddels is de boerderij weer in haar oude glorie hersteld en toekomstbestendig. Stichting Strunk heeft plannen gemaakt waarmee boerderij Strunk duurzaam de toekomst in kan. Multifunctioneel centrum Boerderij Strunk wordt een bruisend multifunctioneel centrum. Naast de…

Lees meer »

Award voor Raalter bedrijven komt er niet

Gisteren, dinsdag 10 november was er de jaarlijkse begrotingsvergadering in het gemeentehuis. GemeenteBelangen heeft het college van B&W tijdens deze raadsvergadering opnieuw gevraagd om een award in het leven te roepen. Deze erkenning is voor Raalter bedrijven die zich bovenmatig inspannen om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten deelnemen aan het arbeidsproces.…

Lees meer »

Sluitende begroting gemeente Raalte

Structureel sluitende begroting en meerjarenraming De begroting van de gemeente Raalte voor 2021 is structureel sluitend. Ook voor de jaren daarna is deze in balans.  Wel zijn ook in de gemeente Raalte de gevolgen van de coronacrisis voelbaar. Om hier grip op te krijgen, is er in het koersdocument corona een inschatting gemaakt van de…

Lees meer »