Bestuur en dienstverlening

Vragen over Bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspraken water

De fractie van GemeenteBelangen heeft aan het college van BenW vragen gesteld over een ingekomen brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over het bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende afspraken water. In deze brief wordt aangegeven dat gemeenten aanspraak kunnen maken op een impulsregeling van eenmalig €20.000.000,- voor de jaren 2019 en 2020. Om hiervoor in…

Lees meer »

Rond de Tafelgesprek

Locatie: vergaderzaal Schoonheten Aanvang: 19.30 Eindtijd: 22.00 Voorzitter: Mevr. Aaltje Booijink-Jonkman   Vanavond is er een Rond de Tafelgesprek met op de agenda:   Huisvesting gemeentehuis (ter bespreking)   Klik hier voor de volledige agenda:   Agenda  

Vragen veiligheid buitengebied

Vorige week donderdag heeft GemeenteBelangen tijdens de raadsvergadering vragen gesteld aan het college, aanleiding hiervan is dat er bij Gemeente Belangen steeds meer berichten binnen komen van agrarisch ondernemers, inwoners in het buitengebied en belangenbehartigers die zich bedreigd voelen of bedreigd worden. Ook wordt er steeds meer melding gemaakt van inbraak, Insluiping en zonder toestemming…

Lees meer »

Vragen GB kaderbrief Omgevingsdienst

GemeenteBelangen had afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering een aantal vragen met betrekking tot de kaderbrief van de Directeur van de Omgevingsdienst. In deze brief wordt een enorme uitbreiding en verbreding van taken door de omgevingsdienst aangekondigd. Volgens GemeenteBelangen is dit in tegenstelling met de afspraken en doelstellingen die destijds bij verzelfstandiging van de omgevingsdienst zijn…

Lees meer »

Startersloket Raalte

Startersloket Raalte brengt startende en ervaren ondernemers met elkaar in contact ZP Raalte en de gemeente Raalte hebben met steun van alle ondernemersverenigingen in de gemeente en kennispartner Rabobank Salland na een startersapp nu ook een startersloket gelanceerd. Het startersloket is een fysiek loket dat wordt bemenst door vier personen en dat te raadplegen is…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 uur Eindtijd: 20.00 uur Voorzitter: dhr. M.P. Dadema   Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststellen raadsvoorstel bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening nr. 25, Overkampsweg 6 (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel wijziging verordening stimuleringslening sportaccommodaties Gemeente Raalte 2019 (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel inzake behandeling rapport rekenkamercommissie…

Lees meer »

Rond de Tafelgesprek

Locatie: vergaderzaal de Gunne Aanvang: 19.30 Eindtijd: 22.00 Voorzitter: Dhr. W.A.J. Westenenk   Vanavond is er een Rond de Tafelgesprek met de volgende onderwerpen op de agenda: Raadsvoorstel bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening nr. 25, Overkampsweg 6 (opiniërend) Raadsvoorstel wijziging verordening stimuleringslening sportaccommodaties Gemeente Raalte 2019 (opiniërend) Raadsvoorstel inzake behandeling rapport rekenkamercommissie over externe inhuur (opiniërend)…

Lees meer »

Leden stembureau gezocht

Gemeente Raalte zoekt stembureauleden en tellers In 2019 gaan we twee keer naar de stembus. Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap, op 23 mei gaan we naar de stembus voor het Europees Parlement. Het is een hele klus om deze verkiezingen goed te laten verlopen. Daarom is de…

Lees meer »

Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Martijn Dadema

Luisteren naar lied: Het Dorp Het Dorp; een prachtig lied van Wim Sonneveld. Twee jaar geleden opende ik mijn nieuwjaarstoespraak met ‘The times they are a-changin’’ van Bob Dylan. Nu eigenlijk met de tegenhanger hiervan: Het Dorp. Het Dorp gaat over behoud van het oude in een tijd van verandering. ‘The times they are a-changin’’…

Lees meer »