Bestuur en dienstverlening

Rond de Tafelgesprek

Locatie: vergaderzaal de Schoonheten Aanvang: 19.30 Eindtijd: 20.15 Voorzitter: Mevr. Aaltje Booijink-Jonkman Vanavond is er een Rond de Tafelgesprek met de volgende onderwerpen op de agenda: Vaststellen raadsvoorstel verordening lijkbezorgingsrechten 2019 (opiniërend) Vaststellen raadsvoorstel risicoprofiel en beleidsagenda 2019-2023 VRIJ (opiniërend) Klik hier voor de volledige agenda:   Agenda

Raalte start onderzoek naar tevredenheid over dienstverlening

De gemeente Raalte start het tweejaarlijkse onderzoek naar de klanttevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening. Het landelijke onderzoek ‘Waar Staat je Gemeente’ richt zich op de gemeentelijke dienstverlening en thema’s als het woon- en leefklimaat, de relatie inwoner – gemeente, en zorg en welzijn. In de week van 26 november krijgen 2.100 inwoners uit de gemeente…

Lees meer »

Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

Ruimte voor Roalter Akkoord De begroting van de gemeente Raalte voor 2019 is structureel sluitend. Ook voor de jaren daarna is deze in balans. Dat blijkt uit de begroting die het college de gemeenteraad aanbiedt. Ontwikkelingen Er zijn veel ontwikkelingen die de agenda de komende jaren bepalen. Bijvoorbeeld de ambities uit het Roalter Akkoord en…

Lees meer »

Dienstverlening huwelijken onder de loep

Tevreden bruidsparen in de gemeente Raalte Als gemeente Raalte werken we continu aan het verbeteren van onze dienstverlening. Zo is ook de dienstverlening rondom het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap onder de loep genomen. Wat bleek? De koppels waarderen deze dienst gemiddeld met een 8. Verbeterpunten zijn het eenvoudiger maken van het proces…

Lees meer »

Nominatie MKA Infra Aanbestedingsaward

Raalte genomineerd voor MKB Infra AanbestedingsAward 2019 De gemeente Raalte is blij verrast met een nominatie voor de landelijke MKB INFRA AanbestedingsAward 2019. Leden van MKB INFRA, de branche voor aannemers van infrastructurele werken, hebben de gemeente Raalte voorgedragen als kanshebber op de award. Een onafhankelijke jury heeft Raalte vervolgens genomineerd. Elke twee jaar wordt…

Lees meer »

College van B en W Raalte

Afgelopen maandag 2 juli is Gerria Toeter in een openbare raadsvergadering geïnstalleerd als wethouder. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft afgelopen dinsdag de nieuwe portefeuilleverdeling vastgesteld. De komende jaren ziet de portefeuilleverdeling van het college er als volgt uit: Portefeuilleverdeling 2018-2022 Lees verder……

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 Eindtijd: 19.45 Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met het volgende punt op de agenda:   Vaststellen Rechtspositionele regelingen griffie (hamerstuk)   Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:     Agenda  

Nieuw college Raalte

Vanavond is het nieuwe college van Raalte benoemd. Namens GemeenteBelangen zijn dit dhr. Wout Wagenmans en dhr. Frank Niens. Vanuit het CDA dhr. Jacques van Loevezijn, en vanuit de VVD dhr. Dennis Melenhorst.

Roalter Akkoord 2018 – 2022

Vanavond is het Roalter Akkoord 2018 – 2022 door de gemeenteraad van Raalte vastgesteld. In dit akkoord staat beschreven waar de gemeenteraad de komende jaren op in wil zetten voor Raalte. Daarbij is allereerst gekeken naar wat de raad bindt op een negental beleidsprogramma’s. Door te werken met stellingen uit de verkiezingsprogramma’s, de (ambtelijke) bouwstenennotitie…

Lees meer »