Bestuur en dienstverlening

Raadsvergadering en vervolg informatiegesprekken

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 Eindtijd: 20.30 Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Benoeming de heer D. Hoek als lid Rekeningcommissie   Rapport rekenkamer over doorwerking, functioneren en impact van de rekenkamercommissie (hamerstuk)   Garantstelling Mariaoord (hamerstuk)   Voor de volledige agenda…

Lees meer »

Extra stembureau in de gemeente Raalte

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente Raalte wil zoveel mogelijk stemgerechtigden naar de stembus krijgen. Een van de acties hiervoor is het verplaatsen van het stembureau op het Carmel College Salland naar het Landstede. Ook komt er een extra stembureau op Station Raalte. Om de drempel om te gaan stemmen zo…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 Eindtijd: 22.30 Voorzitter: dhr. B.M Grolleman Vanavond is er een Raadpleinsessie met de volgende punten op de agenda: Overleg met Sportbedrijf De heer P. Gras, directeur, geeft een presentatie. Jaarplan 2018 Omgevingsdienst De heer P.J. van Zanten, directeur, geeft een presentatie. Vaststellen Opzet Omgevingsvisie Raalte (bespreekstuk) Vaststellen Ambitie in dienstverlening, het…

Lees meer »

Raadsvergadering en Raadpleinsessie

Raadsvergadering  Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 Eindtijd: 19.45 Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende hamerstukken op de agenda: Vaststellen Wijziging Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland (hamerstuk) Vaststellen Bijstelling bebouwde komgrens Heeten (hamerstuk)  Vaststellen Toepassen coördinatieregeling voor project verbetering verkeersveiligheid N35 Wijthmen- Nijverdal (hamerstuk) Vaststellen Beleidsnota garantstellingen (hamerstuk)…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 Eindtijd: 22.30 Voorzitter: dhr. B.M Grolleman Vanavond is er een Raadpleinsessie met de volgende punten op de agenda: Presentatie GGD Beoordeling varianten fietsverbinding Raalte Vaststellen Toepassen coördinatieregeling voor project verbetering verkeersveiligheid N35 Wijthmen- Nijverdal Vaststellen Beleidsnota garantstellingen Vaststellen Wijziging Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland (hamerstuk) Vaststellen Bijstelling bebouwde komgrens Heeten (hamerstuk)…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Aanvang: 14.00 Eindtijd: 20.00 Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Morgen is er een Raadsvergadering om 14.00 uur met de volgende punten op de agenda: Afhandeling klacht burger (bespreekstuk) Vaststellen Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 (bespreekpunt) Vaststellen Belastingverordeningen 2018 (bespreekpunt) Begroting overzicht Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:    Agenda

Raadpleinsessie

Locatie: Raadzaal Aanvang: 20.30 Eindtijd: 22.30 Voorzitter: dhr. M Kampman Omschrijving: Voorafgaand aan de hoorzitting en de raadpleinsessie is er om 19.30 uur een technisch beraad (de Gunne) Vanavond is er een Raadpleinsessie met de volgende punten op de agenda:   Hoorzitting Gelegenheid voor inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hun mening aan de gemeenteraad…

Lees meer »

Nominatie Jonge Ambtenaar van het Jaar

Vincent Breen genomineerd voor titel Jonge Ambtenaar van het Jaar Vincent Breen van de gemeente Raalte is één van de tien genomineerden in de strijd om de titel Jonge Ambtenaar van het jaar 2018. De organisatie van de verkiezing heeft Vincent uit alle inzendingen van overheidsorganisaties gekozen. Lef, een vernieuwende aanpak en een bijdrage aan…

Lees meer »

Raalte krijgt een Kindergemeenteraad!

Donderdagavond 19 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van de fractie van GemeenteBelangen om een kindergemeenteraad in te stellen in Raalte. Van alle zeventien basisscholen en de twee speciale basisscholen in onze gemeente kunnen de groepen 6,7 en 8 een medeleerling kiezen die namens de school plaatsneemt in deze raad. “De gemeenteraad vind…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 Eindtijd: 22.30 Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststellen raadsvoorstel bestemmingsplan Buitengebied Raalte, part. herz. nr. 17, omgeving Okkenbroekstraat 14 en 23 (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel Aanwijzing RTV Raalte als lokale media-instelling (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel Reactie op motie ‘verbranden…

Lees meer »