Bestuur en dienstverlening

Rechtzaak bedreiging burgemeester

Burgemeester Martijn Dadema is bedreigd vanwege de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Raalte. In de periode van oktober 2015 t/m januari 2016 is burgemeester Martijn Dadema meerdere malen bedreigd vanwege de mogelijke komst van een azc in de gemeente Raalte. Hij heeft hiervan telkens aangifte gedaan. Dinsdag 4 juli is een verdachte opgeroepen te…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Presentatie dienstverlening Raadsonderzoek De Zegge VII   Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:  Agenda

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststelling aanpassing verordening winkeltijden gemeente Raalte 2014 (hamerstuk) Vaststelling Meerjarenvisie transformatie maatschappelijke opvang, verslavingszorg, bemoeizorg en beschermd wonen (hamerstuk) De Raad op Pad in Nieuw Heeten (bespreekstuk) Reactie wethouder Van Loevezijn op verzoek raad informatie koopstromenonderzoek (bespreekstuk) Vaststelling raadsvoorstel verlenging…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststelling aanpassing verordening winkeltijden gemeente Raalte 2014 Vaststelling beleidsplan Recreatie en Toerisme 2017-2020 Vaststelling Meerjarenvisie transformatie maatschappelijke opvang, verslavingszorg,bemoeizorg en beschermd wonen I-visie Voorafgaand is er om 19.00 uur een Technisch Beraad over het Raadsonderzoek De Zegge VII. Voor de…

Lees meer »

Convenant buurtbemiddeling

Gemeente, SallandWonen en politie starten buurtbemiddeling in 2017 De gemeente Raalte en SallandWonen hebben besloten om vanaf 2017 Buurtbemiddeling als gezamenlijk initiatief van gemeente, woningcorporatie en politie in te zetten. Vanaf april 2017 treden vrijwilligers uit de gemeente op als bemiddelaar bij verschillende buurtconflicten. Zij krijgen hierin ondersteuning van Raster. Zowel de gemeente, SallandWonen als…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststelling Bestemmingsplan voormalige Mariaschool Heino (hamerstuk) Vaststelling Verordening heffing en invordering ozb 2017 (hamerstuk) Vastelling Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening (hamerstuk) Vaststelling afschaffen betaald parkeren (bespreekstuk) Vaststelling Initiatief voorstel D66 Burgerraadsleden (bespreekstuk)   Voor de volledige agenda ga naar de…

Lees meer »