Broekland

Wat GB wil bereiken voor Broekland

Whatsappborden

Veel animo voor whatsappgroepen gemeente Raalte Op 18 mei jl. is het eerste Whatsapp bord uitgereikt aan de Whatsappgroep Collendoorn. De aanvragen van andere groepen stromen inmiddels binnen. Burgemeester Dadema: “Ik ben blij verrast dat er al zoveel groepen actief zijn in de gemeente. Er hebben zich inmiddels 11 groepen vanuit de hele gemeente gemeld…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond is er om 19.30 uur een raadsvergadering met de volgende punten op de agenda: Vaststellen raadsvoorstel vestiging asielzoekerscentrum in Raalte (bespreekstuk) Archiefverordening gemeente Raalte 2016 (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel bestemmingsplan Luttenberg, Maria-Oord (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel ontheffing verhuisplicht wethouder Hiemstra (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel kernenbezoek Broekland (bespreekstuk) Zie:  Agenda

Raad op pad

Wat speelt er allemaal in Broekland? Welke uitdagingen en kansen ziet u voor uw dorp? Waarover wilt u, als inwoner van Broekland, in gesprek met de gemeenteraad? Dit zijn allemaal vragen die vanavond aan bod kunnen komen tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Broekland.   Vanavond om 20.00 uur in zaal de Hoppe in…

Lees meer »

Kernenbezoek gemeenteraad

Op 12 april a.s. bezoekt de raad de kern Broekland. Via de link :   Kernbezoek Luttenberg  kunt u  het filmpje zien, dat gemaakt is bij het kernenbezoek in Luttenberg.

Gemeenteraad op pad

Broekland in gesprek met gemeenteraad Wat speelt er allemaal in Broekland? Welke uitdagingen en kansen zien de inwoners van Broekland voor hun dorp? Waarover willen de inwoners van Broekland in gesprek met de gemeenteraad? Dit zijn allemaal vragen die aan bod kunnen komen tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Broekland op 12 april aanstaande.…

Lees meer »

Start werkzaamheden Nijboersbrug Broekland

De gemeente Raalte start met de werkzaamheden bij de Nijboersbrug in Broekland. Vanaf 1 februari gaat aannemingsbedrijf Dubbink het werkterrein inrichten en starten met de sloop van de huidige brug. Na de sloop volgt de nieuwbouw van de brug en worden de werkzaamheden afgesloten met het aanbrengen van de verharding en bijkomende werkzaamheden. De verwachting…

Lees meer »

Informatieavond Horstweg Broekland

Verbetering verkeersveiligheid Horstweg Op maandag 26 oktober a.s. organiseert de gemeente Raalte een informatieavond over het aanpassen van de Horstweg in Broekland. Belangstellenden zijn van harte welkom in café de Hoppe in Broekland, aanvang 19.30 uur. Na een eerste presentatie van de plannen is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Wethouder Wout Wagenmans:…

Lees meer »

Kernen op eigen kr8!

Gemeente Raalte gaat actief de kernen in voor informatiebijeenkomsten over zorg, langer zelfstandig thuis wonen, jeugdzorg en werk en inkomen! Op donderdag 10 september trappen we af met de eerste bijeenkomst in het kader van de campagne “kernen op eigen kr8”! In totaal worden er elf informatiebijeenkomsten georganiseerd. In elke kern één en drie in…

Lees meer »

Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen 2014-2018 “Gemeentebelangen, Goed in alle kernen!”

Het Verkiezingsprogramma 2014-2018 van Gemeentebelangen is nu ook als Pdf Download beschikbaar. Klik hier om de Online versie te lezen.

Gemeentebelangen, Goed in Broekland

Dorpsfolder:  Broekland Flyer-drieluik-Broekland Broekland is een kern met pit die in 2013 haar 100-jarig bestaan groots heeft gevierd. Er is altijd wat te doen in Broekland. Als de inwoners vandaag iets in de ‘kop’ hebben, had het gisteren al klaar moeten zijn. Op deze manier krijgt het dorp veel met elkaar voor ‘mekaar’. Gemeentebelangen heeft sinds…

Lees meer »