Buitengebied

Inbreng GB: Rood voor Rood

De ‘Rood voor Rood’ regeling heeft een grote bijdrage geleverd aan een mooi vitaal buitengebied. Het doel was om voor stoppende agrarische bedrijven de mogelijkheid te bieden om (grote en vaak lelijke) schuren te gaan slopen en deze te vervangen voor een nieuwe woning. Bijkomend voordeel was de maatschappelijke opgave asbestsanering waar we een inhaalslag…

Lees meer »

Ingezonden brief: Gaan ze in Den Haag zo meteen weer sorry zeggen?

Jan Schokker, fractievoorzitter van GemeenteBelangen Raalte, is in de pen geklommen om zijn onvrede te uiten over het Haagse stikstofbeleid. “Zal er toch nog het besef komen dat Nederland groter is dan Den Haag? Of gaat men gewoon door met de ogen sluiten en collectief geheugenverlies? Klik op onderstaande link voor de tekst van zijn…

Lees meer »

Maatregelen N35: aanwonenden raken toegangsweg naar huis kwijt

Bij Heino- Noord en tussen Heino en Raalte worden door Rijkswaterstaat bajonetaansluitingen aangelegd. Hoewel de N35 hierdoor veiliger wordt gemaakt, dreigt een aantal aanwonenden de toegang tot hun huis en bedrijf te verliezen. GemeenteBelangen pleitte ervoor dit eerst op te lossen, voordat het plan in de gemeenteraad zou komen. Het liep anders. GemeenteBelangen vindt een…

Lees meer »

GB Raalte gematigd positief over eigen stikstofkoers provincie

RAALTE – “Het zou enorm helpen als de provincie Overijssel harde toezegging doet dat Overijssel de tijd neemt tot 2035 om de stikstofdoelen te halen”, dat zegt Jan Schokker, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Raalte over de eigen aanpak van het stikstofvraagstuk door de provincie Overijssel (zie kader). Hij is gematigd positief over de plannen: “Er zitten…

Lees meer »

Reactie Brief Stikstof

Samen beleid maken met respect en toekomstperspectief voor iedereen. Evenwichtig beleid met respect voor natuur en leefomgeving, maar ook met respect en toekomstperspectief voor agrarische ondernemers en hun gezinnen. Haagse bestuurders hebben voor de zoveelste keer weer eens een aantal regels middels een brief over de schutting gegooid. Steeds meer wordt duidelijk hoe groot de…

Lees meer »

Vragen GB over stikstofbeleid

Wij maken ons ernstig zorgen over geruchten dat er op zijn vroegst pas weer half 2023 vergunningen waarbij stikstofuitstoot betrokken is verstrekt zouden kunnen worden. Daarom heeft fractievoorzitter Jan Schokker vragen gesteld hierover aan het college van B&W Raalte met het verzoek deze schriftelijk te beantwoorden. Zie hieronder de vragen:

GemeenteBelangen niet akkoord met € 450.000,- extra voor Omgevingsdienst

Voorstel voor nieuw financieringsstelsel: basispakket met pluspakket naar keuze Als het aan GemeenteBelangen ligt, kan het nieuwe college gelijk volop aan de bak. De Omgevingsdienst IJsselland “vraagt” de gemeente Raalte met ingang van 2023 structureel een extra bijdrage van €450.000,- . Met de extra bijdrage komt de jaarlijkse bijdrage van Raalte op afgerond 1,3 miljoen…

Lees meer »

GemeenteBelangen ziet uit naar het debat met het nieuwe college

We gaan op inhoud het debat voeren ”Natuurlijk hebben we flink gebaald toen bekend werd dat BurgerBelangen, CDA en VVD ons, als grootste partij, buitenspel hebben gezet bij de vorming van het nieuwe college” zegt Jan Schokker, fractievoorzitter van GemeenteBelangen. ”Met het CDA hebben we jarenlang goed samengewerkt en dan voelt het op zijn zachts…

Lees meer »

Samenlevingsvisie GemeenteBelangen

Graag presenteren wij de samenlevingsvisie van onze Politieke Partij GemeenteBelangen Raalte. Het is een werkdocument dat voortdurend, vanwege veranderingen in de maatschappij, door ons wordt bijgesteld. Op deze wijze is deze samenlevingvisie ons kompas voor het bedrijven van politiek. Het is zowel een praktisch handvat voor de dagelijkse politiek als ook een weergave van de opvattingen van onze partij voor de komende jaren. Het bestaan van deze…

Lees meer »

Verkiezingslijst GemeenteBelangen 2022

  Na de bekendmaking, begin december 2021, van de nieuwe lijsttrekker Irene Weertman-Halfwerk, nummer 2 Jan Schokker en nummer 3 Frank Niens, presenteert GemeenteBelangen nu haar volledige kieslijst waar zij de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 mee ingaat. Wij presenteren deze lijst met gepaste trots! Wij denken er in geslaagd te zijn om een goede mix te vinden van…

Lees meer »