Buitengebied

Rond de Tafeloverleg

Donderdagavond 27 januari om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: Thema landbouw (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk) Raadsvoorstel toekomstperspectief Kracht van Raalte (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk) Profielen voor de nieuwe adviesraad sociaal domein (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk) Klik hier voor de…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond 9 december om 19.30 uur is er een raadsvergadering met de volgende onderwerpen op de agenda: Vaststellen centrale telling van stemmen GR verkiezingen 2022 (hamerstuk) Vaststellen aanwijzingsbesluit Algemeen belang leningen SVn(hamerstuk) Vaststellen afstel precariobelasting (hamerstuk) Vaststellen Verordening 1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten Raalte 2022 (hamerstuk) Vaststellen…

Lees meer »

Rond de Tafeloverleg 2

Donderdagavond 2 december om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: Raadsvoorstel centrale telling van stemmen GR verkiezingen 2022 (door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Raadsvoorstel aanwijzingsbesluit Algemeen belang leningen SVn(door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Herenbrinksweg 4 Lierderholthuis (door de agendacommissie voorgesteld als…

Lees meer »

Rond de Tafeloverleg 1

Donderdagavond 2 december om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: Concept Fietsbeleidsplan (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk) Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022-2038 (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk) Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda Deze vergadering gaat via MS Teams, U kunt de vergadering volgen…

Lees meer »

Vragen GB diefstal uit boerderijautomaten

De fractie van GemeenteBelangen maakt zich grote zorgen over toenemende vernieling en diefstal van geld uit boerderij automaten. Daarom heeft fractievoorzitter Jan Schokker vanavond in de raadsvergadering dit onderwerp aan de orde gebracht en vragen aan het college gesteld: “Hardwerkende mensen die veel geld hebben geïnvesteerd om hun met zorg geproduceerde lokale producten aan de…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Voorzitter: dhr. M.P. Dadema   Donderdagavond 25 november om 19.30 uur is er een raadsvergadering met de volgende onderwerpen op de agenda:   Aanwijzing de heer C. Knipping als interim griffier Vaststellen gunning accountant (hamerstuk) Vaststellen verordening gegevensverstrekking BRP (hamerstuk) Vaststellen VTH ambitiedocument (hamerstuk) Bespreken principeverzoek uitbreiding varkenshouderij Heetenseweg 9A-9C (bespreekstuk)   Klik…

Lees meer »

Interview Vitaal buitengebied

Vorige week maandag 25 oktober was er de bijeenkomst Vitaal buitengebied georganiseerd door GemeenteBelangen. Naar aanleiding hiervan is er woensdag een interview geweest met onze fractievoorzitter Jan Schokker gemaakt door Salland1 /Salland Magazine, Geert Hannink. Klik op de link voor het interview: Interview

Rond de Tafeloverleg 2

Locatie: vergaderzaal de Gunne Voorzitter: dhr. Teun Schuurkamp Donderdagavond 28 oktober om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: Principeverzoek uitbreiding varkenshouderij Heetenseweg 9A-9C Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 2e partiele herziening, nr. 17, omgeving Okkenbroekstraat 14 en 23 Klimaatadaptie beleid Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle Beheerplan toekomstbestendig openbaar groen. Klik…

Lees meer »

Steun aan de agrarische sector binnen Raalte

Afgelopen donderdag stond Steun aan de agrarische sector binnen de gemeente Raalte op de Agenda. Daarin werden 4 ingediende moties besproken. Jan Schokker nam hierin namens GemeenteBelangen het woord. Laat het duidelijk zijn dat GemeenteBelangen al jaren inzet op het ondersteunen en faciliteren van de agrarische sector en ondernemers binnen de Gemeente Raalte. GemeenteBelangen zal…

Lees meer »

Raadsvergadering

Donderdagavond 14 oktober om 19.30 uur is er een raadsvergadering met de volgende onderwerpen op de agenda: Vaststelling bestemmingsplan Zwolsestraat 82 – 84 Raalte (hamerstuk) Vaststelling bestemmingsplan Berkendijk 15 Heino (hamerstuk) “Steun aan agrarische sector binnen gemeente Raalte” (bespreekstuk) Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda U kunt de vergadering volgen via de livestream:  https://raalte.notubiz.nl/live