Coalitieakkoord

Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

Ruimte voor Roalter Akkoord De begroting van de gemeente Raalte voor 2019 is structureel sluitend. Ook voor de jaren daarna is deze in balans. Dat blijkt uit de begroting die het college de gemeenteraad aanbiedt. Ontwikkelingen Er zijn veel ontwikkelingen die de agenda de komende jaren bepalen. Bijvoorbeeld de ambities uit het Roalter Akkoord en…

Lees meer »

Roalter Akkoord 2018 – 2022

Vanavond is het Roalter Akkoord 2018 – 2022 door de gemeenteraad van Raalte vastgesteld. In dit akkoord staat beschreven waar de gemeenteraad de komende jaren op in wil zetten voor Raalte. Daarbij is allereerst gekeken naar wat de raad bindt op een negental beleidsprogramma’s. Door te werken met stellingen uit de verkiezingsprogramma’s, de (ambtelijke) bouwstenennotitie…

Lees meer »

Een nieuw college in Raalte!

RAALTE – De gemeente Raalte heeft een nieuw college. Donderdagavond laat sloten GemeenteBelangen, CDA en VVD de formatie-onderhandelingen onder leiding van formateur Johan Kiekebosch af met het vaststellen van de portefeuilleverdeling. Nieuw in het college is Dennis Melenhorst, die namens VVD plaats gaat nemen. De beide andere partijen komen terug met vertrouwde namen. Wout Wagenmans…

Lees meer »

Raadsvergadering en vervolg informatiegesprekken

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 Eindtijd: 20.30 Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Benoeming de heer D. Hoek als lid Rekeningcommissie   Rapport rekenkamer over doorwerking, functioneren en impact van de rekenkamercommissie (hamerstuk)   Garantstelling Mariaoord (hamerstuk)   Voor de volledige agenda…

Lees meer »

Vervolgstappen informatieronde

Vanavond is er om 19.30 uur in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst. Ook donderdag 19 april aanstaande is er na de raadsvergadering een vervolgbijeenkomst, na deze beide bijeenkomsten wordt bezien of er genoeg en goed materiaal is voor een eerste concept van het Raolter Akkoord, en welke (ambtelijke) uitwerking er nodig is. Ook wordt er stil…

Lees meer »