Coronavirus

Ondersteuning buurt- en dorpshuizen in coronatijd

Gemeente Raalte schenkt financiële steun Rijksoverheid aan buurt- en dorpshuizen De Rijksoverheid heeft in 2021 wederom financiële middelen beschikbaar gesteld om tegenvallende inkomsten voor buurt- en dorpshuizen te compenseren. Ondanks de landelijke en provinciale steunmaatregelen was ook 2021 opnieuw een lastig jaar voor de besturen van deze accommodaties. De gemeente Raalte heeft daarom besloten de…

Lees meer »

Gratis zelftesten

Gemeente Raalte stelt gratis corona zelftest beschikbaar voor inwoners met laag inkomen Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, adviseert de Rijksoverheid burgers in bepaalde situaties gebruik te maken van een zelftest. Bijvoorbeeld voordat zij naar werk of op bezoek gaan. Zelftesten zijn te koop bij de apotheek, drogist of supermarkt.…

Lees meer »

GGD IJsselland opent tijdelijke testlocatie in Raalte op 2 december

Het aantal testafspraken blijft stijgen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen, opent GGD IJsselland een tijdelijke testlocatie in de Leeren Lampe in Raalte. Vanaf donderdag 2 december kun je je daar 7 dagen per week laten testen bij corona-gerelateerde klachten of als je in contact bent geweest met een besmet persoon. Een testafspraak maak…

Lees meer »

Precariobelasting Horeca Raalte

College van B&W wil ook dit jaar geen precariobelasting voor horecaondernemers heffen De horeca heeft ook dit jaar te maken met coronamaatregelen. Dit heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering. De gemeente Raalte wil horecaondernemers ondersteunen waar mogelijk. Daarom stelt het college van B&W voor om, net als in 2020, geen precariobelasting te heffen. Dit is een…

Lees meer »

Rond de Tafeloverleg 1

Locatie: Raadzaal Voorzitter: dhr. Mark Kampman   Donderdagavond 28 oktober om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: Hoorzitting Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk) Raadsvoorstel belastingverordeningen 2022 (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk) Raadsvoorstel adviesraad sociaal domein (door de agendacommissie voorgesteld…

Lees meer »

Rond de Tafelgesprekken

Donderdagavond 1 juli zijn er twee Rond de Tafelgesprekken. In het rond-de-tafelgesprek 1 wordt gesproken over het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2030 en de stand van zaken corona. Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda ——– In het rond-de-tafelgesprek 2 wordt gesproken over het bestemmingsplan woningbouwlocatie Luttenberg en woon-werkverkenning Raalte. Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda De…

Lees meer »

Jaarrekening gemeente Raalte

Impact van Corona op het jaar 2020 wordt zichtbaar in jaarrekening gemeente Raalte Waar ging het geld van de gemeente Raalte in 2020 naartoe? Dat staat beschreven in de jaarrekening. In dit document legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad. Deze financiële terugblik op 2020 laat de gevolgen van de…

Lees meer »

Rond de Tafelgesprek

Vanavond om 19.30 uur is er een Rond de Tafelgesprek, deze is live te volgen via:  Live Op de agenda staan de volgende onderwerpen: Raadsvoorstel- en besluit bestemmingsplan Hondemotsweg 30 (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk) Informatie verkiezingsproces Bijpraten Corona Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda

Online bingo

Win gave prijzen met de online bingo op oudejaarsavond! De gemeente Raalte organiseert op oudejaarsavond een online foute bingo. Speel mee en maak kans op te gekke prijzen. Lokale DJ’s zorgen voor het muzikale vermaak. Deelname is simpel en gratis. Meld je aan via Bingo Het programma duurt van 20.30 tot 23.00 uur. Burgemeester Martijn Dadema:…

Lees meer »

Kaartenactie Aandacht voor Elkaar

Honderden inzendingen voor de kaartenactie Aandacht voor Elkaar Begin oktober was de aftrap van een periode waarin we in het hele land extra aandacht voor elkaar hebben. De gemeente Raalte gaf dit vorm door middel van een kaartenactie. Burgemeester Martijn Dadema: “In oktober riep ik iedereen op om mee te doen en op een creatieve…

Lees meer »