“Raad op pad”

Met de raad op pad in Raalte

In gesprek met de gemeenteraad tijdens ‘met de raad op pad’ Binnenkort gaat de gemeenteraad op pad. Onze raadsleden horen graag wat er speelt in de dorpen en gaan tijdens ‘met de raad op pad’ in gesprek met inwoners en ondernemers.  Waar zijn de buurtbewoners trots op en wat willen ze graag veranderd zien in…

Lees meer »

Met de Raad op Pad in Mariënheem

Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond kwam raadslid Silvia Nikamp namens de fractie van GemeenteBelangen met het volgende : “Met de Raad op Pad in Mariënheem! , het mooiste buurtdorp van Raalte hebben we als raad als eerste bezocht. GemeenteBelangen wil een complimenten geven richting Plaatselijk Belang, de inwoners en vrijwilligers voor de goed ingevulde avond…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Aanvang: 19.30 uur Eindtijd: 20.30 uur Voorzitter: dhr. M.P. Dadema Morgenavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende onderwerpen op de agenda:   Vaststellen Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland (hamerstuk) Vaststellen Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst (hamerstuk) Vaststellen Subsidieverordening gecertificeerde instellingen Regio IJsselland 2020- 2022 (hamerstuk) Vaststellen…

Lees meer »

Zomernota 2017

Raalter college tevreden over tussenbalans Hoofdlijnenakkoord 2014-2018 en lopende begroting op koers. Het college van de gemeente Raalte heeft ingestemd met de zomernota 2017. Uit de zomernota 2017 blijkt dat Raalte goed op koers ligt met de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord 2014-2018 “Kiezen in de kern” en de lopende begroting 2017. Tussenbalans Wethouder Financiën Frank…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen raadsvoorstel Mandaat verdagen besluiten op bezwaar aan voorzitter commissie bezwaarschriften Vaststellen raadsvoorstel bijstelling komgrens Luttenberg – Heuvelweg Vaststellen raadsvoorstel Besteding extra middelen om armoede onder jongeren te bestrijden Vaststellen raadsvoorstel wijzigingen verordening Participatiewet Vaststellen raadsvoorstel overdracht eigendom en…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststelling aanpassing verordening winkeltijden gemeente Raalte 2014 (hamerstuk) Vaststelling Meerjarenvisie transformatie maatschappelijke opvang, verslavingszorg, bemoeizorg en beschermd wonen (hamerstuk) De Raad op Pad in Nieuw Heeten (bespreekstuk) Reactie wethouder Van Loevezijn op verzoek raad informatie koopstromenonderzoek (bespreekstuk) Vaststelling raadsvoorstel verlenging…

Lees meer »

Raad op pad

Nieuw Heeten in gesprek met gemeenteraad Wat speelt er allemaal in Nieuw Heeten? Welke uitdagingen en kansen ziet u voor uw dorp? Waarover wilt u, als inwoner van Nieuw Heeten, in gesprek met de gemeenteraad? Dit zijn allemaal vragen die vanavond aan bod kunnen komen tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Nieuw Heeten. In…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   De Raad op Pad in Heino (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Verkeersstudie Bereikbaarheid centrum Raalte (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel inrichting en financiële bijdrage knooppunt Raalte (bespreekstuk)   Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

Heino in gesprek met gemeenteraad

Wat speelt er allemaal in Heino? Welke uitdagingen en kansen ziet u voor uw dorp? Waarover wilt u, als inwoner van Heino, in gesprek met de gemeenteraad? Dit zijn allemaal vragen die vanavond aan bod kunnen komen tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Heino. In een informele setting gaan de raadsleden, onder leiding van…

Lees meer »