“Raad op pad”

Zomernota 2017

Raalter college tevreden over tussenbalans Hoofdlijnenakkoord 2014-2018 en lopende begroting op koers. Het college van de gemeente Raalte heeft ingestemd met de zomernota 2017. Uit de zomernota 2017 blijkt dat Raalte goed op koers ligt met de uitvoering van het hoofdlijnenakkoord 2014-2018 “Kiezen in de kern” en de lopende begroting 2017. Tussenbalans Wethouder Financiën Frank…

Lees meer »

Raadpleinsessie

Vanavond is er een Raadpleinsessie om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen raadsvoorstel Mandaat verdagen besluiten op bezwaar aan voorzitter commissie bezwaarschriften Vaststellen raadsvoorstel bijstelling komgrens Luttenberg – Heuvelweg Vaststellen raadsvoorstel Besteding extra middelen om armoede onder jongeren te bestrijden Vaststellen raadsvoorstel wijzigingen verordening Participatiewet Vaststellen raadsvoorstel overdracht eigendom en…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda: Vaststelling aanpassing verordening winkeltijden gemeente Raalte 2014 (hamerstuk) Vaststelling Meerjarenvisie transformatie maatschappelijke opvang, verslavingszorg, bemoeizorg en beschermd wonen (hamerstuk) De Raad op Pad in Nieuw Heeten (bespreekstuk) Reactie wethouder Van Loevezijn op verzoek raad informatie koopstromenonderzoek (bespreekstuk) Vaststelling raadsvoorstel verlenging…

Lees meer »

Raad op pad

Nieuw Heeten in gesprek met gemeenteraad Wat speelt er allemaal in Nieuw Heeten? Welke uitdagingen en kansen ziet u voor uw dorp? Waarover wilt u, als inwoner van Nieuw Heeten, in gesprek met de gemeenteraad? Dit zijn allemaal vragen die vanavond aan bod kunnen komen tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Nieuw Heeten. In…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   De Raad op Pad in Heino (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel Verkeersstudie Bereikbaarheid centrum Raalte (bespreekstuk) Vaststellen raadsvoorstel inrichting en financiële bijdrage knooppunt Raalte (bespreekstuk)   Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

Heino in gesprek met gemeenteraad

Wat speelt er allemaal in Heino? Welke uitdagingen en kansen ziet u voor uw dorp? Waarover wilt u, als inwoner van Heino, in gesprek met de gemeenteraad? Dit zijn allemaal vragen die vanavond aan bod kunnen komen tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Heino. In een informele setting gaan de raadsleden, onder leiding van…

Lees meer »

Raadsvergadering

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende punten op de agenda:   Vaststellen raadsvoorstel route gevaarlijke stoffen (hamerstuk) De Raad op Pad in Lierderholthuis (bespreekstuk) Vaststellen nieuwe verordening reclamebelasting 2017, intrekken parkeerverordening 2003 en verordening parkeerbelastingen 2017 (bespreekstuk)   Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:  Agenda

Informatieavond Laag Zuthem

Toelichting op Voorlopig Ontwerp Laag Zuthem Plaatselijk Belang (PB) en de gemeente Raalte nodigen belangstellenden van harte uit voor het vervolg op het bezoek van de gemeenteraad in juni 2016 aan Laag Zuthem. De verkeers(on)veiligheid in en rondom Laag Zuthem was toen een belangrijk thema. De gemeente en PB zijn samen aan de slag gegaan…

Lees meer »

Lierderholthuis in gesprek met gemeenteraad

Wat speelt er allemaal in Lierderholthuis? Welke uitdagingen en kansen ziet u voor uw dorp? Waarover wilt u, als inwoner van Lierderholthuis, in gesprek met de gemeenteraad? Dit zijn allemaal vragen die vanavond aan bod kunnen komen tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Lierderholthuis. In een informele setting gaan de raadsleden, onder leiding van…

Lees meer »