Milieu en duurzaamheid

Gemeente Raalte helpt woningeigenaren met energie besparen

De gemeente Raalte vindt het belangrijk om inwoners op weg te helpen met energie besparen en het verduurzamen van hun woning. Daarom start de gemeente, tegelijk met de gemeente Olst-Wijhe, een inkoopactie voor woningisolatie. De inkoopactie is bedoeld voor alle woningeigenaren in Raalte. Omdat woningisolatie het meest loont bij oudere, nog minder goed geïsoleerde woningen,…

Lees meer »

Samenlevingsvisie GemeenteBelangen

Graag presenteren wij de samenlevingsvisie van onze Politieke Partij GemeenteBelangen Raalte. Het is een werkdocument dat voortdurend, vanwege veranderingen in de maatschappij, door ons wordt bijgesteld. Op deze wijze is deze samenlevingvisie ons kompas voor het bedrijven van politiek. Het is zowel een praktisch handvat voor de dagelijkse politiek als ook een weergave van de opvattingen van onze partij voor de komende jaren. Het bestaan van deze…

Lees meer »

Aanwijzingsbesluit inzameling PMD bij maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties in Raalte kunnen mogelijk binnenkort eenvoudiger afval scheiden De fractie van GemeenteBelangen heeft hier vorig jaar tijdens de raadsvergadering al eens vragen over gesteld en is blij dat het college dit nu heeft opgepakt. Het college van Burgemeester & Wethouders is van plan om inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD)…

Lees meer »

Energie voor iedereen

Gemeente Raalte helpt inwoners met een laag inkomen te besparen op energiekosten Armoede en schulden zijn een groeiend probleem in Nederland. Daar komt bij dat de prijzen van energie op dit moment hard stijgen. De gemeente Raalte heeft daarom besloten om mensen die het financieel moeilijk hebben te ondersteunen. Met tips en overstapmogelijkheden op de…

Lees meer »

Rond de Tafeloverleg 2

Donderdagavond 2 december om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: Raadsvoorstel centrale telling van stemmen GR verkiezingen 2022 (door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Raadsvoorstel aanwijzingsbesluit Algemeen belang leningen SVn(door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Herenbrinksweg 4 Lierderholthuis (door de agendacommissie voorgesteld als…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Voorzitter: dhr. M.P. Dadema   Donderdagavond 4 november om 19.30 uur is er een raadsvergadering met de volgende onderwerpen op de agenda: Installatie de heer A.J.M. Tijs Stemming over motie steun agrarische sector Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening nr. 47, omgeving Oude Twentseweg 16 (hamerstuk) Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 2e partiele herziening, nr.…

Lees meer »

Interview Vitaal buitengebied

Vorige week maandag 25 oktober was er de bijeenkomst Vitaal buitengebied georganiseerd door GemeenteBelangen. Naar aanleiding hiervan is er woensdag een interview geweest met onze fractievoorzitter Jan Schokker gemaakt door Salland1 /Salland Magazine, Geert Hannink. Klik op de link voor het interview: Interview

Rond de Tafeloverleg 2

Locatie: vergaderzaal de Gunne Voorzitter: dhr. Teun Schuurkamp Donderdagavond 28 oktober om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: Principeverzoek uitbreiding varkenshouderij Heetenseweg 9A-9C Bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 2e partiele herziening, nr. 17, omgeving Okkenbroekstraat 14 en 23 Klimaatadaptie beleid Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle Beheerplan toekomstbestendig openbaar groen. Klik…

Lees meer »