Milieu en duurzaamheid

Raalte op weg naar aardgasvrij wonen

In 2050 worden alle woningen en gebouwen in Nederland, ook in de gemeente Raalte, verwarmd zonder aardgas. Dit doen we om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen en zo klimaatverandering tegen te gaan. Hoe zien de stappen van de gemeente Raalte op weg naar een aardgasvrije gemeente eruit? Het college van burgemeester en wethouders…

Lees meer »

Rond de Tafeloverleg

In het rond-de-tafelgesprek van donderdag 7 oktober om 19.30 uur wordt gesproken over Scenariostudie afval. Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda U kunt de vergadering volgen via de livestream:  https://raalte.notubiz.nl/live

Raadsvergadering

Donderdagavond 9 september om 19.30 uur is er een raadsvergadering met de volgende onderwerpen op de agenda: Beantwoording brieven inwoners over herontwikkeling van de Vechte Vaststellen raadsvoorstel aanpassingen verordening marktgelden en onderzoek warenmarkten (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen voor het drijvend zonnepark op de Reko-plas bij Luttenberg (hamerstuk) Vaststellen raadsvoorstel Regionale Visie Jeugdhulp…

Lees meer »

Gemeente Raalte komt in actie en laat asbest ophalen

De gemeente Raalte doet mee aan de ‘Week van de Asbestvrije Schuur’, die komende maandag 13 september begint. In opdracht van de gemeente haalt Asbest Service Salland op zaterdag 18 september kosteloos asbest dakplaten op bij particulieren in de gemeente. Wethouder Frank Niens geeft die ochtend het startschot voor de actie. Huishoudens in Raalte, Broekland…

Lees meer »

Rond-de-tafelgesprekken

Donderdag 2 september zijn er om 19.30 uur twee rond-de-tafelgesprekken: RdT 1 Locatie: Raadzaal Voorzitter: Mark Kampman Raadsvoorstel aanpassingen verordening marktgelden en onderzoek warenmarkten Raadsvoorstel Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025 Ga voor de volledige agenda naar:  Agenda   RdT 2: Locatie: De Gunne Voorzitter: Willy Westenenk Raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen voor het drijvend zonnepark op…

Lees meer »

Ingezonden: ‘Stikstofprobleem moeten we samen oplossen’

RAALTE – Jan Schokker, fractievoorzitter van GemeenteBelangen Raalte, stuurde naar aanleiding van zijn zorgen over de stikstofcrisis onderstaande opinie in. “Een tijdje terug sprak ik met een jong boerengezin dat naar Canada ging. Ze hadden daar een bedrijf gekocht. Ze voelden zich er welkom. Ze werden daar voedselproducent. Ze gingen omdat er hier geen begrip…

Lees meer »

Raadsvergadering

Donderdag 17 juni is er een raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende onderwerpen op de agenda: Vasstellen verklaring van geen bedenkingen voor zonnepark Reko-plas (hamerstuk) Vaststellen verkabeling hoogspanningslijnen (hamerstuk) Vaststellen programma van eisen aanbesteding accountantselectie (hamerstuk) Vaststellen RES, definitieve vaststelling (hamerstuk) Vaststelling jaarstukken 2020 (bespreekstuk) Klik hier voor de agenda:  Agenda

Lijst beschermwaardige bomen

Als gemeente werken we voortdurend aan het verbeteren van de regelgeving. Zo hebben we nu ook de regels voor het kappen van bomen op eigen erf eenvoudiger gemaakt. Voorheen hadden boomeigenaren voor het kappen van elke boom met een diameter vanaf 35 cm een vergunning nodig. Nu hoeft er binnen de bebouwde kom alléén voor…

Lees meer »

Rond de Tafelgesprek

Donderdagavond is er in de raadzaal een Rond de Tafelgesprek. Voorzitter: mevr. A. Booijink-Jonkman In het rond-de-tafelgesprek wordt gesproken over de Kadernota de RES de definitieve vaststelling bijpraten stand van zaken warmtevisie De vergadering is te volgen via:  Live Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda Als je wilt meepraten kan je je aanmelden kan tot uiterlijk…

Lees meer »

RES 1.0

Raalte zet voor opwek van energie met regio in op lokale initiatieven De gemeente Raalte wekt in 2030 de elektriciteitsvraag van de gebouwde omgeving in eigen gemeente nagenoeg 100% duurzaam op. Dit legt Raalte samen met de regio vast in de Regionale Energiestrategie (RES). In deze strategie legt de regio de nadruk op lokale gemeenschappen.…

Lees meer »