Milieu en duurzaamheid

Inloopspreekuur energieloket

Advies over het verduurzamen van je woning? Kom naar het inloopspreekuur op 20 september Je huis energiezuiniger maken: ook jij kunt nú wat doen. Door stap voor stap slimme maatregelen te nemen profiteer je van lagere energiekosten en een comfortabeler huis. Maar waar begin je? En wat is de beste oplossing voor jouw huis? De…

Lees meer »

GB Raalte gematigd positief over eigen stikstofkoers provincie

RAALTE – “Het zou enorm helpen als de provincie Overijssel harde toezegging doet dat Overijssel de tijd neemt tot 2035 om de stikstofdoelen te halen”, dat zegt Jan Schokker, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Raalte over de eigen aanpak van het stikstofvraagstuk door de provincie Overijssel (zie kader). Hij is gematigd positief over de plannen: “Er zitten…

Lees meer »

Gemeente Raalte helpt woningeigenaren met energie besparen

De gemeente Raalte vindt het belangrijk om inwoners op weg te helpen met energie besparen en het verduurzamen van hun woning. Daarom start de gemeente, tegelijk met de gemeente Olst-Wijhe, een inkoopactie voor woningisolatie. De inkoopactie is bedoeld voor alle woningeigenaren in Raalte. Omdat woningisolatie het meest loont bij oudere, nog minder goed geïsoleerde woningen,…

Lees meer »

Samenlevingsvisie GemeenteBelangen

Graag presenteren wij de samenlevingsvisie van onze Politieke Partij GemeenteBelangen Raalte. Het is een werkdocument dat voortdurend, vanwege veranderingen in de maatschappij, door ons wordt bijgesteld. Op deze wijze is deze samenlevingvisie ons kompas voor het bedrijven van politiek. Het is zowel een praktisch handvat voor de dagelijkse politiek als ook een weergave van de opvattingen van onze partij voor de komende jaren. Het bestaan van deze…

Lees meer »

Aanwijzingsbesluit inzameling PMD bij maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties in Raalte kunnen mogelijk binnenkort eenvoudiger afval scheiden De fractie van GemeenteBelangen heeft hier vorig jaar tijdens de raadsvergadering al eens vragen over gesteld en is blij dat het college dit nu heeft opgepakt. Het college van Burgemeester & Wethouders is van plan om inzameling van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD)…

Lees meer »

Energie voor iedereen

Gemeente Raalte helpt inwoners met een laag inkomen te besparen op energiekosten Armoede en schulden zijn een groeiend probleem in Nederland. Daar komt bij dat de prijzen van energie op dit moment hard stijgen. De gemeente Raalte heeft daarom besloten om mensen die het financieel moeilijk hebben te ondersteunen. Met tips en overstapmogelijkheden op de…

Lees meer »

Rond de Tafeloverleg 2

Donderdagavond 2 december om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda: Raadsvoorstel centrale telling van stemmen GR verkiezingen 2022 (door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Raadsvoorstel aanwijzingsbesluit Algemeen belang leningen SVn(door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk) Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Herenbrinksweg 4 Lierderholthuis (door de agendacommissie voorgesteld als…

Lees meer »

Raadsvergadering

Locatie: Raadzaal Voorzitter: dhr. M.P. Dadema   Donderdagavond 4 november om 19.30 uur is er een raadsvergadering met de volgende onderwerpen op de agenda: Installatie de heer A.J.M. Tijs Stemming over motie steun agrarische sector Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening nr. 47, omgeving Oude Twentseweg 16 (hamerstuk) Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Raalte, 2e partiele herziening, nr.…

Lees meer »

Interview Vitaal buitengebied

Vorige week maandag 25 oktober was er de bijeenkomst Vitaal buitengebied georganiseerd door GemeenteBelangen. Naar aanleiding hiervan is er woensdag een interview geweest met onze fractievoorzitter Jan Schokker gemaakt door Salland1 /Salland Magazine, Geert Hannink. Klik op de link voor het interview: Interview